En skola i förfall        (Senast uppdaterat 2005)


Detta är en hyllning  till alla de som haft modet att publikt uppmärksamma att man håller på att  montera ned den svenska gymnasieskolan. Många kan inte förstå hur ett lands gymnasieskola inte längre skall vara en nationellt likvärdig skola utan någon slags tummelplats för allehanda lokala experiment. Betygsinflationen kunde redan tidigt förutsägas. Den nya generaldirektören gör nu (2004) förtvivlade försök att åter normera betygen, men det är ju svårt att vrida utvecklingen tillbaka.

Här kan du läsa Kaj Attorps inlägg som publicerades 
i SvD söndagen den 22 februari
1998. Han var tidigt ute.
Och samma författare fem år senare (2003)

Fackpedagogers och fundamentalistiska vänsterpolitikers 
järngrepp om skolans utveckling är svårt att bryta upp 
trots att allt fler ser en skola på villovägar.

Läs även andra artiklar i samma ämne
Intervju med Mikael Falk i Skolvärlden (1998-10-17)
Inger Enkvists utmärkta artikel Skolans problem är inte bara resurser
Lars-Henrik Schmidts artikel om succépedagogiken 
Ulla Lundqvists artikel "Pedagogiken på gravens brant"
Kaj Attorps inlägg i SvD 12/3 "Vår världsbästa skola"
Per-Olof Bolanders inlägg "Internet löser inte skolans svåra problem"
En funderande students debattartikel "Elevinflytande in absurdum"
Gunilla Hellströms artikel i DN "Politiker stjäl tid från lärarna"
Ledare i Dagens Industri (25/4 1998) Tyvärr fick lärarna rätt.
Lars Lönnroth (SvD 15 feb 1998) Önskeläraren finns ej.
Fredrik Haage (SvD okt 1999) Rousseau på svenska
Boel Söderberg (NA 29/11 1999) Det förlorade läraryrket
Hammarstrand/Birath (Återupprätta bildningsskolan)
Lärarförbund kritiserar pedagogiska tåg
Johan Birath och Ursus Pictor (ÖC 2005 )Traditionell undervisning gynnar alla
Harriet Larsson  Sjukgymnast ryter till.
Kjell Swanberg  (SvD) Nytt betygssystem
Gymnasieadjunkter, Västerort Stockholm   Tre bekymrade lärare till
Sverre Sjölander  Pluggskolan rätt ok
Maciej Zarembamaciej   Sverige har slutat undervisa (Senare - april 2011)

Vilka motiv har de som driver på utvecklingen mot kaos?
Den socialdemokratiska regeringen:  Vet att något är fel men fortsätter att luta sig mot pedagogiska vildhjärnor.  
Nu har en ny generaldirektör tillsats. Man kan bara hoppas att  Per Thullberg har integritet och kontakt med verkligheten.

Oppositionen: Är den omständigheten att de var medskyldiga till att de första besluten om nya gymnasiet togs anledningen till deras tystnad? Folkpartiet sprattlade lite i senaste valrörelsen (2002) men vad hjälpte det?
Kommunförbundet: Är deras oförankrade lista av kännetecken på ett kvalietsgymnasium egentligen utformade i förhoppningen att man med hjälp av dessa skall kunna genomföra ytterligare reformer som skall innebära ekonomiska besparingar?

Facket:  Har inte de abdikerat? Avtalet 1997 var en katastrof för lärarna och därmed i sin förlängning för skolan. Det senaste avtalet byggde på 1997 års avtal och konserverade felen i detta.Reaktioner på materialet kan om så önskas sändas till
robert.ekinge@telia.com

Senast uppdaterad 2005