Godegård ligger i den natursköna trakten i norra delen av Motala Kommun, nära till vatten, skog och storstaden Linköping. Med en befolkning på knappt 750 personer tillhör Godegård den fina samling orter som är lagom stora. I Godegård finns många saker man kan göra, man kan t.ex. gå på marknaden som anordnas varje år den 1 maj. Man kan också orientera med Tjällmo-Godegårds Orienteringsklubb. Eller varför inte ta och gå med i Degerön Godegårds IF och lira fotboll i Division VI. Man kan också titta på alla historiska saker och platser som finns runt om i Godegård.

Godegård hör till de äldsta järnbruken i Östergötlands bergslag. Här bröts och bearbetades malm redan under medeltiden.Hitta rätt väg till Godegård!

I början av 1600-talet köptes Godegård av Louis de Geer, den svenska industrialismens fader. Vid bruket anlades två stångjärnshammare och masugn och med valloners hjälp blåstes liv i järnhanteringen. Godegårds storhetstid inföll under den driftige Jean de geer d.y.´s tid. Han utvidgade och förbättrade bruket så att det vid mitten av 1700-talet svarade för den största järntillverkningen i Östergötland med spiksmide som specialitet.

Egendomen övergick 1775 til direktören i Ostindiska kompaniet Johan Abraham Grill som efter framgångsrika år i Kina, önskade sig en ståndsmässig bostad. Under hans tid förskönades Godegård och han lät anlägga en stor park i engelsk, romantisk stil, på sin tid vida berömd; ritad av F M Piper, samtidens store trädgårdsarkitekt.

 
Brukets äldsta byggnad är en timrad spikbod från 1600-talet.

Godegård är, genom de många bevarade byggnaderna från skilda tider och med olika funktioner, landskapets bäst bevarad bruksmiljö och hela miljön har förklarats såsom byggnadsminne. Den nuvarande huvudbyggnaden stod klar 1725.