Introduktion

Länk till annan sida om Vädersta

Väderstad socken är en typisk gränssocken mellan skog och slättland med E4 som naturlig gräns. På södra sidan skogar, ängar och mindre lantbruk, på norra sidan den bördiga slätten med större och medelstora gårdar.

Tätorten består av ca 600 personer. Landsbygden har ca 350 personer. På landsbygden har har det skett en stor minskning undert de sista 25 åren på grund av mindre djurhållning och utvecklimgen inom lantbruket.

 

 

Väʹderstad, församling i Linköpings stift, Mjölby kommun, Östergötland (Östergötlands län); 1 503 invånare (2016). Sedan 2006 omfattar Väderstad även de tidigare församlingarna Appuna, Hogstad och Kumla. För fornlämningar, kyrkor och ortnamn för dessa se Appuna, Hogstad och Kumla.

 


Länk till krogen