Föreningshistoria Motalas historia I Motalas historia II Vandringar Länkar Muséer


Motala Museiförening bilades 1911. Initiativtagare var handlanden Hjalmar Flodin, amatörfotograf, fågelkännare och fågelvän. Han kallade i november 1911 till sig sex kända Motalaherrar för att överlägga om en eventuell sammanslutning för tillvaratagande och vårdande av museiföremål i allmänt tillgänglig lokal. Samtliga närvarande beslöt vid detta tillfälle att bilda Motala Museiförening Som första museiföremål skänkte Hjalmar Flodin sin rikhaltiga zoologiska samling av fågelägg samt uppstoppade fåglar - mestadels sådana som förekom i Motalas fauna.
 

Läs mer om museets tidiga historia.
 
Att lösa lokalfrågan stod i början i förgrunden och man lyckades innan årets slut få en tillfällig lokal genom statsfullmäktiges beslut att hyresfritt upplåta den ena av rådhusets flyglar till museum. År 1913 kunde museet visas för allmänheten för första gången. Kungsgan 4 och därefter Karlsbodafastigheten vid Strömbron blev därefter adresser för Museet och sedan 17 juni 1984 har museet sina lokaler på Charlottenborgs slott.
 
Läs mer om museets senare historia.

Motala Hembygdsförening bildades 1953. År 1969 sammanslås Motala Museiförening och Motala Hembygdsförening till Motala Musei- & Hembygdsförening. Föreningen har idag drygt 700 medlemmar. Utöver Motala Museum i Charlottenborgs slott har föreningen drivit  Motala Industrimuseum vid gamla Motala Verkstads område sedan 1997 samt museilägenheterna i den så kallade raden inom Motala verkstadsområde. Fram till 2018 drev Motala Musei- & Hembygdsföreningen Museet på Charlottenborgs slott under knappa ekonomiska förhållanden och med mycket ideellt arbete .
 

Då museiföreståndaren Tina Tybring gick i pension blev ekonomin ohållbar och kommunen tog över verksamheten. Kommunen lånar utställningsföremålen och från början skrev man i kontrakten att kommunen och Hembygdsföreningen skulle ha ett visst samarbete och att Hembygdsföreningen kunde disponera lokaler i museet i Charlottenborgs slott. Våren 2019 meddelade dock kommunen att hembygdsföreningen ej fick ha någon verksamhet i museet. Efter 50 år på slottet har kommittéerna flyttat till en källarlokal under den gamla lokverkstaden vid kanalområdet, en lokal som även industrimuseet använder.

Länk till museinostalgi

100-årsfirande
 

Information om Hembygdsföreningen:

Om ni vill ha kontakt med föreningen är
E-post: per-gunnar.andersson2@comhem.se
E-postadresser till sammankallande i kommittéerna

Kultuhistoriska.
P-G Andersson: E-post: per-gunnar.andersson2@comhem.se

Industrihistoriska.
Gert Holmberg: E-post: gert.holmberg@gmail.com

Torp och hembygdsforskningskommittén
Elisabeth Ihlenius: E-post: elisabeth.ihlenius@telia.com

Fotokommittén
Bosse Feuk E-post: 4u2see@boremail.com

Styrelsen 2019 utgörs av:
P-G Andersson, ordförande
Gert Holmberg sekreterare
Astrid Feuk kassör
Fredrik Hornwall
Elisabeth Ihlenius
Ove Pettersson
Bertil Thorén suppleant