Detta hände i Motala under 1860-1993

( Källa. Motala Tidnings Jubileumsspecial 1993 av Nils Hilding)

1860-talet
1868 var Motala en köping med ca 2 000 invånare när Motala Tidning (MT) grundades  i Skänninge. Lagen föreskrev att tidningar och boktryckerier inte fick startas på orter, som inte hade stadsrättigbeter. Tidningen hade fyra sidor där den gamla, sirliga tryckstilen Fraktur från boktryckarkonstens början på .1400-talet, dominerade. Det var nödår under 1860-talet och Motala ordnades med gratis soppservering för hungrande människor. Ur MT: Nya signaler om bättre luft- och vattenhygien ledde till krav på breda gator, öppen bebyggelse, ledningar för vatten och avlopp och rensopning av Motala gator varje lördag. Göta kanal och Motala Verkstad blomstrade. MV tillverkade lok och fartyg för tunga transporter i en gynnsam tid utan konkurrens från bilismen.

Jungfru Sophia Isberg, Motalas mest berömda konstnär, levde mellan 1819 och 1875. Hennes träsniderier är berömda långt utanför Motalas gränser. Här ett cigarrställ av henne, skänkt till Motala museum av kung Gustav VI Adolf.

1870-talet: 
Motala var fortfarande ett bondesamhälle med gles centrumbebyggelse. Förutom Motala Verkstad fanns ingen stor industri men däremot många mindre fabriker byggda vid dåtidens bästa kraftkälla, Motala ström, där även laxfisket var en givande sysselsättning. Järnvägen Hallsberg-Motala-Mjölby var en uppseendeväckande nyhet. Oscar II invigde Motala Central med det pampiga stationshuset 1873 och broar över kanalen och strömmen. Men allt var inte klart och det var ont om pengar. Året efter annonserade Hallsberg-Motala-Mjölby Jernvägs Aktie-Bolag om bolagsstämma och "...fråga om åtgärders vidtagande till betäckande af kostnaden för banans färdigbyggande...". Före järnvägens tillkomst var det kanalbåtarna som erbjöd Motalaborna resor till Stockholm norrut och till Malmö söderut. Jernvägsbolaget annonserade stort Motala Tidning och tidtabellen visar att Godegård, Degerön, Carlsby och Motala Verkstad samt Fogelsta, och Skeninge fick del av den välsignade järnvägen till samhällsutvecklingen och alla reslystnas fromma. Sofia Isberg, berömd för sina snidade pjäser, avled 56 år gammal år 1875. Ur Motala Tidning 2 april 1872: Folkmängden i riket vid 1870 års slut uppgick till 4 168 525 persone
r varav 2 026 653 män och 2 151 525 qwinnor.

1880-talet
Motala köping fick sina efterlängtade stadsrättigheter 1881, diskuterade och planerade i många år. Stadshuset (nuvarande Statts restaurangbyggnad) blev färdigt, rådhusrätten och drätselkammaren organiserade och Motala blev sjö- och slapelstad, d v s fick tullkarmmare för i första hand alla frakter via Göta kanal. Den nyorganiserade magistraten kallar i en annons i Motala Tidning de drygt 2 000 Motalaborna till val av förste borgmästaren, som blev Wilhelm Bille. Upptakten till kommande fackföreningar i det lokala socialdemokratiska partiet var agitatorn August Palms propagandamöten i Motala 1883, samma är som Arbetarnas Ring, blivande Konsum, bildades i Motala Verkstad. (Se bild) Folkrörelserna slog rot i Motala. Nykterhetsläget var bedrövligt när Logen Union av IOGT bildades, därmed även logens teatergrupp Nytta och nöje. Spritmissbruket var en nationell fara, som även fackföreningarna arbetade emot jämsides med kampen för en drägligare situation för arbetarna. Den första arbetareföreningen, föregångarna till de riktiga fackföreningarna, bildades 1889 på möte i Oxhagen. Ur MT: Motala köpings räkenskaper 1880 balanserade på 29870 kr. En av de största inkomstposterna var 6 000 kr från brännvinsbolaget och största utgiften var 5 000 kr för fattigvården.

1890-talet
Motalakungen bjöd på första elektriska gatljuset.
Närmare sekelskiftet hade Motalas folkmängd stigit till över 3 000. Även Motala socken med stadsdelen Motala Verkstad som centrum noterade något över 3 000 invånare. Tidningarna berättar om en sensation 1890: Motala centrums gaslyktor ska bytas mot elektriskt gatljus. 'Motalakungen', spritfabrikören mm, John Andersson, bjuder på det nya ljuset från sin elgenerator, som drivs av vattenkraft från Motala Ström.
År 1896 är fackföreningarnas märkesår i Motala. Då bildade gjutarna vid Motala Verkstad första fackföreningen med märkesmannen i Motalas historia, Carl Sjögren som ordförande. Sjögren blev senare Motalas förste socialdemokratiske riksdagsman och ledande kommunpolitiker.

1900-1909
SAP bildas i Motala. Gammelsvenskan ska bort Efter fackföreningarna kom bildandet av Motala socialdemokratiska arbetarparti 1901 och återigen var Carl Sjögren en av initiativtagarna. Arbetarrörelsen lyckades trots bistra tider bygga Folkets Hus vid Östermalmsgatan 1907. Två år senare drabbades Sverige och även Motala av storstrejken. Motalas andel av storstrejksmedlen var 5200 kr , var enda kommentaren i MT 17 februari 1910. Nu är påbjudet att svenska språket skall moderniseras. Af blir av, öfver - över, hwit - vit, osv, men det dröjde ända in på 20-talet innan reformen var helt genomförd.

1910-talet
Motala stad inkorporerade men Motala socken störst.
Kung Gustav V gratulerar Motala stad när rådhuset vid Platensgatan, den magnifika privatbostaden med flyglar skänkt av kapten C J Ahlbom, invigdes 1910. Samma år blev järnvägen Motala-Fornåsa klar medan Motala stad fick vara med och överlämna det privata järnvägsbolaget Hallsberg - Mjölby till staten efter konkurs. En inkorporering av närliggande områden var på tal. Inkorporeringen 1917 inskränkte sig till Samuelsbergs- och Ängdalsområdena.

" Motala Verkstad växte snabbt till landets största, mekaniska verkstad med stor kapacitet. Här en bild från 1910 med två grå vedettbåtar vid utrustningskaj. I bakgrunden dockan-området med Vätternskutor under vårrustning.

De styrande i Motala stad var försiktiga med hänsyn till risken för stora utgifter för gator och ledningar. Motala stad fick då 5 384 invånare men Motala socken med Motala Verkstad i centrum, var fortfarande folkrikast med 9 618 invånare. Under första världskriget 1914-1918 var det kris med ransonering och delvis hungersnöd. Verkstadsfolket gick en hungermarsch till Stora torget och bland välhållna köpmannahusen i Motala centrum levde många i urusla trähus med utedass. Ur Motala Tidning, januari 1919: "Askatinget, dom. Änkorna Ellen Våg och Alma Nilsson, Elfängen om ansvar för olofligt tillgrepp av två stycken vedträn från AB Baltiska kullager dömdes svarandena att böta vardera 20 kr för snatteri".

1920-talet: Luxor och Electrolux, Kraftverket och Statt Folkmängden Motala stad och socken: 13 000. En tioårsperiod då Motala stad och socken trots fortsatt arbetslöshet och fattigdom, ekonomiska problem och många företagskonkurser expanderar. Electrolux startade som AB ARCTIC efter konkursdrabbade Navfabriken. Knut Sandbergs och legenden Albin Ahrenbergs uppstigningar med sjöflygplan lockar Motalaborna att se staden från ovan. Med prins Eugen som rådgivare och invigare kom Platenstatyn på plats. Stadshotellet byggdes, Motala föreslogs som sjöflygstation vid en tilltänkt flyglinje Stockholm-Motala-Jönköping (Vättern)-Hässleholm (Ringsjön) - Malmö. Electroluxfabriken för kylskåpstillverkning enligt Platen-Munters uppfinning. Värme omvandlades till kyla i absorptionsskåpen. E-lux tog över cykelnavsfabrikens lokaler.

Fabrikör Axel Holstensson grundade och utvecklade Luxor till ett av Europas ledande företag inom radio-TV-industrin.

Axel Holstensson startade Luxor 1923 vid Kungsgatan och tog namnet efter den egyptiska staden Luxor där upptäckten av farao Tutankhamons grav från 1350 f Kr var en världssensation. Radiotjänst startade sändningar 1925 och Luxor fick tillverka och sälja tusentals kristallmottagare och rörapparater. Motala rundradiostation, störst i norra Europa, stod färdig på Bondebackahöjden. 

Radioanropet Stockholm-Motala etablerades via de 120 meter höga masterna. Motala Tidning nystartades av HelmerBerglund 1926 och blev snart den stora lokaltidningen före tidigare ledande Motala Posten. Samma år fick Motala sitt BB-hus, nu vårdcentral vid lasarettet och Gideon Toss var stadsläkaren som tog hand om nyblivna mammor och nyfödda barn. Stadsdelen Motala Verkstad föreslogs omdöpt till Duvedal. Biograferna hette Regina Klippan, Scala och Folkets Hus. Förslag om spårvagnar väcktes i Motala stadsfullmäktige men det blev istället linjebussar, bussbolaget Nilsson och Carlsson startade 1922, senare gick tre linjebussartill Motala Verkstad, Västra Lund, Holm, Brinken och Varamon. Sverige röstade för eller emot spritförbud. I Motala vann nej, i landet som helhet vann ja men ja-rösterna räckte inte till andelen 60 procent som krävdes. Ut MT: Förbud mot sensationella brottsmålsreferat i tidningarna övervägs av regeringen. Galoschbrist i Motala. Rubrik: "Spanska sjukan i Motala. Någonting att vara rädd för är det dock inte.

1930-talet
Nya broar, Motala-expo, MT bygger eget hus De borgerliga styrde i Motala stad (ca 6 000 inv.). Socialdemokraterna i Motala socken (ca 15 000 inv.) varmed verkstadsjobbarna i majoritet ohotade i sockenstyret. Emigrationen till USA-Canada fortsätter.
Rederiannonser på samma sida som bil-och cykelannonser skvallrar om begynnande högkonjunktur, en Nash Sedan de Luxe 1939 års modell 5675 kr. Konsum Ringen har vind i seglen, sålde för 2,4 milj kr 1935.
Den sjuåriga folkskolan beslutas, och frikyrkliga storheter som Lewi Pethrus och Frank Mangs var med tusentals Motalabor på möte i Fålehagen.
Nya strömbron öppnas, "se där dagens hugnesamma meddelande" (1936). Ombyggd, breddad under ett par år, provisorisk träbro under byggtiden och krav på bredare kanalbro. Den kom, klaffbron, 1939.

Motalautställningen 1937 i och kring Norra skolan, största evenemangen någonsin. Totalt 227229 besökare och 75000 vinst till hantverks- och köpmannaföreningarna. Nya Bussplan, Motala Tidnings första tidningshus byggs 1938-39 vid f d Medevitullen där häststallar fanns för gästande ekipage. Högkonjunkturen ger många jobb, nya hyreshus vid Storgatan och på Ostdalsområdet, rekordantal flyttningar de sista goda åren på 1930-talet.

Världsläget tillspetsat, ransoneringar hotar, hamstringar börjar. Ur MT: KRIGET HAR UTBRUTIT. Tyska bomber över Warschau (Warszawa) (1 sept.). Ryssarna bombar Finland. Kaffe bara en gång i veckan per kund och bensinen tryter. Svedlunds kolgasgeneratorer för bilar kan byggas rekordsnabbt, bensinen slut för gott.
Ur MT: Motala Ströms Kraft AB uppmanar på anmodan av Kungl. Telegrafstyrelsen: "Då vissa elektriska apparater för violetta strålar, hårtorkar och fläktar, vilka giva sig tillkänna som ett sprakande ljud i mottagarna, kunna omöjliggöra all radiomottagning, hemställa vi att användningen av störande apparater måtte förläggas till tid då rundradiosändning icke pågår."

Andra världskriget började 1 september 1939 och utvidgades 9 april 1940 när tyskarna ockuperade Danmark och Norge. De ännu svagt rustade svenskarna kände berättigad oro, men Sverige skonades. Trots avspärrning från nästan all import klarade Sverige den femåriga kristiden med uppoffringar, uppfinningsrikedom, hjälpsamhet och lojalitet.

1940-talet
Krig, fred, Per-Albin och Stor-Motala Nyårsbomber över Finland längs hela Finska viken och det mesta ransoneras i Sverige. Kalla, snörika vintrar i början, perioder med 25-30 minusgrader i Motala, insamlingar till inkallade mannar, men livet går vidare. Tyskarnas ockupation av Danmark och Norge 1 april 1940 skrämmer.

Gamla sta'n i Motala var före höghusen en blandning av idyll och kåkstad. Nästan all bebyggelse jämnades med marken. Intresset för restaurering var ringa. De flesta byggnaderna gick helt enkelt inte att rädda och nyrenoverade småhus på den dyra marken i Gamla sta 'n skulle innebära orimliga bostadskostnader.

Motala stad kan, trots kristiden, bygga nya läroverket (Zederslundsskolan) vid Storgatan färdigt 1943 och rivningshotade Gästis vid strömbron duger bra till förläggning för neutralitetsvakten.

Samma år startade Motala korporationsidrottsförbund. "Avdankade" fotbollsspelare bildade företagslag och dugliga ledare som Sten-Åke Pregmo, Luxor, Sune Engström, E-lux, och Charles Johansson, MV, ställde upp och ökade verksamheten.

Efter freden 1945
Landsfadern och socialdemokratiske statsministern Per-Albin Hansson till SSU-lägret i Råssnäs, 12 000 kom och lyssnade, 12 000 kom till kvällens fredsjubelfest och sångfågeln Rosita Serrano lockade 15 000 på söndagen. Stor-Motala bildas årsskiftet 1947-48. I ett slag får socialdemokratisk majoritet i nya Stor-Motala med Motala socken (med Motala Verkstad och Electrolux) och Vinnerstads socken (med Engel-fabrikema). Totalt 23376 Motalabor kom under samma stadsförvaltning, staden 9992, socknen 12248 och Vinnerstad 1136. Centrala torpedverkstaden, CTV, flyttas från Karlskrona till Motala 1940. Ca 400 blekingar flyttar med och får bostäder i nya hus vid Drottninggatan och Storgatan - och ger Motalaidrotten nytt blod.

Nya Folkets hus började planeras. Annat som fattades i den nya "storstaden": Förvaltningshus, sport- och simhall, nytt Folkets hus, ny Folkets park, bostäder, gator, ledningar och bro över Skepparpinan. Musiklivet frodas. Efter Funkis, det fina dansbandet, kom Strings, Charlies m fl. Logen Union odlade högklassig underhållning på Bondebackafestplats med bl a Ernst Rolf och gamla Folkparken tog över med operetter, revygrupper, toppartister och gästorkestrar som Thore Ehrlings. Sekelskiftets mässingsmusikanter i dans-och underhållningsgrupper är utkonkurrerade. Oktetten Platen och sextetten Lyran blev Motala blåsorkester utan dansmusik men med egen sextett som höll traditionen vid liv. Ur Motala Tidning: Vadstenas telegramhälsning till nya Stor-Motala nyårsdagen 1948: "Äldste bror önskar store bror fortsatta framgångar i livet men hoppas att hans inkorporeringshunger nu är stillad. Wallin, Bergman".

Tore Pettersson, Motalas främsta politiker genom tiderna ledde Motalas utveckling under åren 1938-1990.

1950-talet
Efterkrigstid, konjunkturuppgång men även kriser. Lönerna gick upp. Motalaborna kunde handla som aldrig förr. Grön soffgrupp, Volkswagen "Bubbla' men helst PV 444, kanske en Saab, skulle det vara. Barnbidraget hade kommit men ransoneringen var inte helt över. Motalas kristidsnämnd upplöstes men drätselkammaren fördelade ut kaffe- och bränsleransoner.

Textilkrisen kom. Motala Trikåfabrik, Tricksom, lades ner, Borens Trikå fick bekymmer med billiga importvaror. Uppåtgående Luxor och Electrolux sög upp den kvinnliga arbetskraften och perioden med dubbelarbetande makar inleddes.

Socknarna slogs samman 1954, Västra Ny och Godegård blev en storkommun. Tjällmo. Boberg till Borensberg men Aska-bönderna höll stånd. Det murrades om försämrad demokrati. Sverige bytte kung, Gustaf V avled 1950, nye kungen Gustaf VI Adolf besökte Motala. Kullerstenarna framför Platenstatyn asfalterades så de kungliga inte snubblade, Thore Pettersson var värd och Statt fick nya sidentapeter. 

Stor utställning igen vid Solsätter 1957 med Göran Ribers som general. Betoning på djur, lantbruk och hästhoppning. 60 000 kom de två första dagarna, totalt ca 100 000 och 74 000 i vinst, rapporterade pressvärden Olle Flodin. "Som första tidning kunna MT visa 'flygbilder' över utställningen." fotograf Åke Svensson plåtade från brandkårens nya vagnstege.

Prins Bertil var kungahusets representant på Motalautställningen 1957. Motorprinsen ses i motorcykelmontern med bla dåvarande Luxorchefen Sture Näslund och högerledaren Yngve Holmberg (skymd bakom prinsen).

Poppelparaden startade en revy - begivenhet som roade Motalaborna i många år. Bostadsbrist larmade Thore Pettersson och bildade Bostadsstiftelsen Platen och startade en byggrush med Motalas första höghus på Ekön. Breddningen av Göta kanals västgötalinje kom på tal. Fyra landshövdingar med kanalbreddningens förkämpe Per Eckerberg inledde samråd. Första nya stadskyrkan sedan 1100-1200-talet: Lillkyrkan invigdes. Bensinkris, förbud för privat söndagsutkörning under Suezkrisen 1956-57.

ATP kom 1959 då folkpartisten Köningson gick med s och avgjorde med sin röst. Första radiostudion inrättas på läroverket och radiopionjären Karl-Gösta Lundgren inleder en serie skolradioprogram.

Motala orkesterförening bildas efter tidigare ABF-orkestern med legenden och gossorkesterns stiftare Carl Fritiohf. Morgan Lundin tar hand om nya Motalaorkestern och nya musikskolan.

Ur MT: "Justitiedepartementet föreslår att alla ogifta kvinnor skall kallas fru. Motalaborna uttalar sig. Gymnasiestuderande Elisabet Petersen är emot förslaget: Nuckomas sista chans!' säger hon till MT-reportern."

Julen 1958 kom den förunderliga televisionen till Motala. Televerksfolket på radiostationen i Bondebacka ordnade en tidig premiär i Motala genom att med en provisorisk länk hämta TV-bilden från länkstationen på Omberg. De svartvita bilderna hemma i vardagsrummen var en märkvärdig sensation.

1960-talet
Välståndet ökar med industriexpansionen men alla på Electrolux fick en kalldusch 1961. Exporten av kylskåp till Mocambique med flera Afrikaländer stoppades. Hela 1000 arbetstillfällen försvann men 1965 kom vändningen. Kommunalråden Assar Bergqvist och Einar Gustavsson kunde med Thore Pettersson övertyga E-lux i Stockholm att nya huvudfabriken för spisar skulle läggas Motala. Så blev det och nu räckte inte arbetskraften i Motala. Invandringen från Finland och Jugoslavien blev räddningen för alla Motalaindustrier.

På Motala Verkstad märktes de första mörka molnen. Trots högproduktion av pressar, varvsgods et cetera påpekade metallbasen Erik Elf att Johnsonkoncernen inte investerade. Valsverket och andra avdelningar var nerslitna. Luxor låg bra till men hotet från japanerna märktes.

Textilkrisens nästa offer var Engel-Fabrikerna. Över 300 avskedades men traditionen från 1900-talets början med Asps klädesfabrik var slut. Direktör Gösta Engel avvecklade varsamt och de flesta fick jobb på E-lux, som även tog över fabrikslokalerna.

Vätterns fiskare larmade om den nedsmutsade Vättern, som förstörde näten. Siktdjupet var nere i en meter. Landshövding Eckerberg och ansvariga Vättern runt satte igång och på tre år var siktdjupet åter uppe ett par meter efter alla reningsinsatser och bevakningen skulle fortsätta.

Kanalbreddningen blev inte av, trots Eckerbergs gynnsamma prognoser. "En osynlig hand har smugit sig in utredningen", sades det, och Eckerberg tyckte att utredaren, som stoppade breddningen, var "en sjöman till häst".

Verkstads AB Lindqvist och de 500 anställda blev brickor i ett spel med konkurrenter, koncerner och finansbolag. Total nedläggning, fack och kommun kunde inget göra. En stabil produktion av kontors stolar och plåtskåp skingrades.

Motala lasarett började byggas 1968 efter över 20 års debatt i landstinget. Vadstenas styrande stred förgäves för sitt lasarett.

Bilden:Radio-tidningsreporterns Nils Hilding, mångårig MT-medarbetare som svarar för texten till denna jubileumskrönikan.

Motalas politikerprofil för socialdemokraterna i landstinget, Rune Leijonmarck, och kommunalrådet Einar Gustavsson vann, Gunnar Storm, Vadstena, förlorade. Motala fick fast bemanning i studion i EPA, huset för regional- och riksradio och TV "Landet runt" med Nils Hilding.

1970-talet
Ett mörkt och ljust decennium i Motala. MOTALA - VADSTENA.UNION SOM SPRACK

Lasarettet invigdes i juni 1970. Oro på arbetsmarknaden men Luxor väcker uppmärksamhet med 50 nyanställda i veckan en lång period. Varvskrisen då japanerna gick på offensiven, knäckte Motala Verkstad. Av 2 300 anställda blev 230 kvar. Metaltordföranden Rolf Andersson och LO:s Roger Björk gjorde med Linköpings universitet en kartläggning: På ett par år försvann 3 000 arbeten med MV:s och Lindqvists fall.

Efter storbranden 1976 med två omkomna i giftig plaströk började Luxorkrisen. Hela branschen med radio-TV, datorer och elektronik hårdnade.

Riksdagsbeslutet om ytterligare utvidgning av kommunerna startade med frivillig anslutning 1971. Till Motala stora kommun kom Tjällmo, Borensberg, Godegård och Boberg frivilligt. Aska och Vadstena stad stretade emot men fick böja sig och gå med Motala 1974.

Då den nya genomfarten invigdes 1974 hade stora delar av den gamla bebyggelsen ersatts av moderna höghus.


Vadstenaborna började kampen för friheten omedelbart och med stöd av en borgerlig regering firades friheten 1980. 'Äktenskapet med kvinnan av börd och mannen av folket" höll inte.

Byggruschen gav Motala nya hus och nya villaområden. "Varje svensk ska ha rätt till en egen grön plätt med hus", sa ministern Ingemund Bengtsson. Goda banklån och skatteavdrag gynnade många unga Motalabor som ville ha eget hem.

Över 3000 Motalabor kom till Sporthallen för att lyssna på Astrid Lindgren, Hasse å Tage och Tommy Körberg med flera under direktsändningarna från Motala när Sveriges Radio firade 50 den 14 - 15 januari 1975.
Tord Carlsson, Tage Danielsson och Hasse Alfredsson gjorde skivan om Göta Kanal från podiet i Motala Sporthall 1975.
Till vänster:
Radiodagarna i Motala i januari 1975 hade en given hedersgäst, Sven Jerring, som är en mångkunnig legend i Sveriges Radios historia.

Nedan:
  Astrid Lindgren i samspråk med kända radioprofiler

Varma somrar och snörika vintrar, torraste sommaren 1976 då kanalbåtarna fastnade på botten i lågvattnet.

Nya Folkets Hus byggdes. Borgerlig kritik, kommunen satsade det mesta av 45 milj kr, namnet ska vara Medborgarhus. Socialdemokraterna och de arbetare som började spara 25-öringar till huset vann. Knut Karlsson satte fart på folkkulturen.

Ur MT: 'Nej, och åter nej! Konstråd: "Dra er tillbaka med full pension! Det är tydligen på hög tid innan dylika fåter påtvingas våra näthinnor! (Insändare sedan landstinget köpt och satt upp Hans Hermanssons färgglada "Ljusorgel" i lasarettets cafeteria).

1980-talet
"Mister Motala"- Thore P avgår. Statliga Luxor köps av Nokia Domänverket tar över Göta kanal, som förstatligades efter Gösta Hallins mängåriga tjänst som kanalchef. "Sveriges längsta kulturminnesmärke" räddades för framtiden och rustades för trafik med de gamla vita passagerarbåtarna och 7000 turistbåtar. Motala får kanalmuseet i kanalkontorets huvudbyggnad.

Sonia Karlsson övertog riksdagsplatsen efter Torsten A Karlsson för socialdemokraterna, en fortsättning från seklets början då s-partiet hade Carl Sjögren och prosten Carl Hoppe på den posten. Verkstads-arbetaren Oscar Franzén kom efter Hoppe och det var verkstadsarbetarna som ville ha in en med sot i näsan i riksdagen efter prästen.


Kärnkraftomröstningen dominerade tidningarna 1980. Linje 1:"Energi för Sverige", linje 2: "Avveckling med förnuft", linje 3: "Rösta nej" Kärnkraften är livsfarlig" var alternativen. Linje 2 vann riksvalet liksom Motala, 49,6 procent. 

Driftstörningarna börjar på Luxor, nu statligt. För stora lager 1300 permitteras en månad, uppsägningarna oundvikliga. Samtidigt presenteras Luxor dator ABC 80. Qvarnshammars jernbruk läggs ner. När 600 varslats köps Luxor av finska koncernen Nokia.

 

Industrikriserna har varit många i Motala under de 125 år som Motala Tidning funnits. Den hör bilden när företagsledningen på Luxor meddelar att 300 måste avskedas när 70-taiskrisen var ett faktum kan illustrera andra dystra besked, när Motala Trikåfabrik och Engel-Fabrikerna drabbades av textilkrisen, när Verkstads AB Lindqvist såldes bort, när varvskrisen slog till på Motala Verkstad.


Charlottenborgsleden invigs 1983, Konsum l00-årsjubilerar samma år "Mr Motala" - Thore Pettersson, avgår efter 43 år som s-politiker i Motala, därav 35 årsom fullmäktigeordförande och 27 år som bostadschef. "Djup ekonomisk och industriell kris", sa landshövding Göte Svenson på industridagar i Motala. Motala har en bostadskö på 1000 men ändå 50 lediga lägenheter.

Planer på att bärga unika fiolbåten Erik Nordevall på Vätterns botten vid ön Fjuk.

Motala årets musikkommun i Sverige 1984. STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) uppvaktar med skivinspelning av Musik i Motala. Utbyggda Motala Folkets Park utsedd till årets folkpark 1984.

Lokalrevyn, den 13:e, med primus motor Ulf Holmertz får storpublik, 6 000 kom 1989-90.

Ur MT: "Vi går mot en tid av sänkt levnadsstandard samtidigt som boendekostnadema ständigt ökar." Thore Petterssons analys när han avgick som bostadschef för 4500 Platenlägenheter för 13500 Motalabor.

1990-1993
Kris och arbetslöshet. Motalbor skuldtyngda. Decenniet börjar med kris, arbetslöshet och penningbrist för stat, kommun och enskilda. I Motala är 1500 öppet arbetslösa. 5 procent, men med den dolda arbetslösheten är det ca 2500 Motalabor, 6 procent, som är utan fast arbete, ungdomar som inte kommer in på arbetsmarknaden, ungdomar och äldre som drabbas av avsked. Oro bland kommun- och landstingsanställda. Motala kommun varslar 500 av 4300. Barnomsorgen hotas av dramatiska sparåtgärder. Dessutom organiserar Motala kommun om verksamheten. Många är rädda för att mista jobbet.

Avsked för övertaliga på Luxor pågår, Electrolux har en gynnsammare situation liksom Motala Verkstad och torpedverkstaden. Kommunen brottas med sämre ekonomi, kraftiga neddragningar av statsbidragen ökar bekymren.

Den ekonomiska 80-talsyran sätter spår. Höjda hyror, sämre för de äldre, villaägare får sälja villor exekutivt och tyngs av stora restlån. Kronofogdemyndighetens chef Karl-Erik Jarerot summerar ökning av vräkningar och personliga skulder, 6298 inkassokrav på 54 milj kr ska drivas in i Motala och många har inte betalat sina restskatter, totalt är ett antal Motalabor skyldiga staten 146 milj kr obetalda skatter, totalt 500 milj kr i hela länet.

En tröst är att Motalabornas matkonton gynnas av nyöppnade Bråstorps stormarknad med ICA och Konsum.

Vädret 1992 - början 1993: Ny grön vinter, solig, varm sommar utan hotande skördekris, blött och blåsigt på hösten, stormiga veckor upp till orkanvindar vid årsskiftet, en dryg veckas snörik vinter med många strömavbrott och sedan en tvärvändning med en drygt 20-gradig värme stegring från runt minus 10 till runt plus 10 grader. 

Ur MT: Vi har 1500 arbetslösa i Motala och det är mörkt, men det finns ändå många ljuspunkter i arbetsförmedlingens verksamhet. Många arbetslösa kommer med fina idéer till meningsfulla insatser inom vårt nya ALU, arbetslivsutveckling. Vi vill också gärna berätta att arbetsförmedlingen har arbeten att anvisa, den senaste tiden upp till 100 nya jobb i månaden, snabbt besatta av arbetsvilliga människor. Kineserna har ju samma skrivtecken för kris och möjlighet och det är i den optimistiska andan vi arbetar när vi tillsammans med de många arbetsvilliga, uppfinningsrika, som söker vår hjälp. (Arbetsförmedlingens chef Ingela Lindefeldt).

Ringen är sluten! l890-talets stormarknad var Konsum Ringen i Motala Verkstad. 1990-talets största, folknära händelse var stormarknaden på Bråstorp, en bild av slutet på välfärdsutvecklingen. Storköp till lågpriser, gott om parkeringsplatser men långt från Motala centrum där många butikslokaler blev lediga. Rätt eller fel satsning? Motalas centrumhandel drabbades av Bråstorps stormarknad. Domus varuhuset med livsmedelshall och restaurang försvann liksom ICA:s livsmedelshalL Tomma affärslokaler finns att hyra. Kan centrumhandels förstärkas när tiderna blir bättre?