Fågelsta

Start Nostalgi Skola Tåg

Välkommen till en hemsida om Fågelsta

Samhället har vuxit upp kring järnvägen, sträckningen Hallsberg-Mjölby, som togs i bruk 1873. Den smalspåriga museijärnvägen Wadstena Fogelsta Järnväg har sin ena ändpunkt i Fågelsta. Denna järnväg var förr en del av Mellersta Östergötlands Järnväg. Stationshuset revs 1981.

I Fågelsta fanns förr två livsmedelsbutiker, ICA och Konsum, den ena med separat mjölkaffär. Båda hade också bensinpumpar. Det fanns också ett hotell med matsal och café. Verksamheterna låg alla i anslutning till järnvägen. Byggnaderna har rivits vartefter, de sista i samband med utbyggnad av dubbelspåret på sträckan Mjölby- Hallsberg. Endast den byggnad där Konsumbutiken fanns är kvar, men butiken är numera nedlagd.

I mitten av 1900-talet fanns på orten också skräddare och skomakare samt ett litet bankkontor som hade öppet någon kväll per vecka. I orten fanns också taxi, fjärdingsman samt brandstation med två bilar som bemannades av en frivilligbrandkår.

 

1934 startade Bröderna Fransson tillverkning av skottkärror och vagnar i byggnaden som syns på bilden.
På 1960-talet startade också tillverkning av släpvagnar och båttrailers. Släpvagnarna tillverkas än idag på annan ort under namnet Fogelstasläpet. I industribyggnaden på bilden fanns också en cykelverkstad med försäljning av cyklar, radioapparater och så småningom även TV-apparater. Inredningen från cykelverkstaden finns idag på Motormuseet i Motala. Byggnaden utökades efterhand med flera, bland annat med ett litet sågverk.

 

År 1925 startades i Fågelsta ett åkeri med två bilar. Åkeriet har under åren växt till ca 60 fordon.
Fågelsta åkeri och frystransporter i Mjölby har förvärvat P-O Samuelssons Åkeri i Skänninge.
Med detta tar Fågelsta över ett 20-tal fordon och cirka 30 anställda.
– Det här kompletterar vår verksamhet väldigt bra, säger Leif Sundberg, vd för Fågelsta åkeri och frystransporter, till Svensk Åkeritidning.Förvärvet trädde i kraft den 1 september och innebär att Fågelsta åkeri och frystransporter nu förfogar över 70-talet lastbilar och har runt 150 anställda.
– P-O Samuelssons kör distribution för Schenker i västra och södra Östergötland och lite linjetrafik. Vi kör till största delen linjetrafik och kyl- och frystransporer för Schenker, men vi har också lite distribution i sydöstra Östergötland, så det här kommer att komplettera vår verksamhet väldigt väl, säger Leif Sundberg. Anledningen till att P-O Samuelssons Åkeri säljs är att ägaren ska gå i pension.
– Han hade ingen i familjen som ville ta över, så vi fick möjligheten att köpa.