Tåg i Fågelsta

 Denna smalspåriga (891 mm) öppnades för trafik 1874 som en länk mellan Vadstena stad och normalspårslinjen Mjölby - Hallsberg. Senare blev linjen en del av det stora smalspåriga nätet i Östergötland när det gick upp (1897) i MÖJ
( Mellersta Östergötlands Järnväg). Linjen hade passagerartrafik till 1963 när sista tåget lämnade Linköping för att senare komma tillbaka från Vadstena. Sista tåget drogs av ångloket S2p 3037 och det loket är tillbaka som dragkraft sedan 1996. Största delen av smalspårsnätet togs sedan ur drift men linjen mellan Vadstena och Fågelsta lämnades för godstrafik fram till 1978.

 
Fågelsta station Gammal buss i bakrunden  
 
Hotell med fik, Konsum affär    
 
  Sista smalspårståget ifrån Linköping ca 1962-63  

Länk till sida om järnvägen

Länk till ännu en sida om järnvägen

 
  Rälsbuss Fågelsta-Vadstena