Klicka för förstoring
Tjällmo är en by i centrala Östergötland med anor från 1100-talet. Huvuddelen var då bara sankmark och till och med på medeltiden fanns inga ordentliga vägar...

Länk till Tjällmo byalag

Länk till Hembygdsföreningens hemsida

Vill man få lärdom om Tjällmos historik så kan man följa den s k Skönnarboleden som de utarbetat en broschyr om.


Tjällmo orienteringsklubb

Kort information om byggnader i Tjällmo.

Gamla Prästgården
Den gamla, låga, långa prästgårdsflygeln anses av många vara den intressantaste byggnaden i Tjällmo. Huset är byggt någon gång mellan 1650 och 1700.Det har tjänat som natthärbärge åt förbiresande. Enligt Christer Topelius skrev Karl XI i sin almanacka 1688 att "Den 13:e september åt vi middag i Skänninge och låg om natten i Tjällmo prästgård. Den 14:e till Kungsör och åt i Örebro".

Bolingstorpet

 Bolingstorpet är ett gammalt soldattorp som flyttades till Tjällmo kyrkby 1965-70.Det är ett 1600-tals hus och man vet att det 1677 innehades av Oluf Månsson kallad “Stålöga” (född 1653).1687 finns det uppgifter om en ny knekt, vid namn Jaen Nilsson kallad "Coppa". Hembygdsföreningen i Tjällmo har samlat ihop möbler och föremål från trakten och möblerat torpet i en tidstypisk stil.


f d Komministerbostaden

Det gamla bostadshuset från tidigt 1700-tal disponeras idag av hembygdsföreningen. Det har med deras hjälp blivit ett vackert museum med möbler och föremål från trakten tex. gamla skolbänkar, läroböcker och köksföremål .Huset innehåller också böcker från greve Otto Lagerbielke utgivna 1723,vilka hittades av en tillfällighet. Det finns även en intressant fotodokumentation från Tjällmo socken från början av 1900-talet,de flesta bilderna är tagna av Hjalmar Johansson, hembygds föreningens grundare.

Tingshuset
Tingshuset byggdes i början av 1700-talet och är idag privatbostad. Det stod ursprungligen i Hättorp och flyttades till Tjällmo 1799.Huset har även använts till skola och lärarbostad.

 

 Gästgiveri
Det rödmålade gästgiveriet har anor från 1600-talet och omnämns redan 1677 i Erik Dahlberghs dagbok. Den nuvarande gästgivaregården är ca 100 år gammal men däremot är flygeln från sent 1700-tal.Över dörren till gästgivaregården sitter en tavla som anger skjutshållens längd och i trappan finns det en “prisstoppstaxa”, utfärdad 1887 av länsstyrelsen i Linköping. Enligt denna fick en fyrarätters middag inte kosta mer än 1,50 kronor, husmanskost betingade halva priset, en kanna öl kostade 50 öre och ett rum med nybäddad säng med rena (!) lakan kostade 1 kr. Vad det kostar att ta in på ett rum med obäddad säng med smutsiga lakan talar inte tavlan om.

Bibliotek

Det lilla biblioteket, som ligger vid huvudgatan genom Tjällmo antas vara byggt i början av 1800-talet. Det har haft flera andra funktioner förut, tex. sjukstuga, fattighus fram till 1910, skola och kommunalhus. Det genomgick en grundlig renovering 1980.