NykyrkaVästra Ny socken (eller Nykyrka)
(Koordinater: X 6500020 Y 1451552)
Västra Ny socken har genom sitt läge blivit en utpost i Östergötland. Mot norr möter den Hammar socken i Närkes landskap, mot väster ligger ”Den Store sjön Vettern” (Vättern) och mot nordost finns Tylöskogen och Bergslagen.

Namnet Västra Ny
Området kallades Motala skog fram till dess att kyrkan byggdes omkring 12-1300-talen, båda århundrade nämns, ingen vet säkert. I början förekommer namnen ”Nykörkio” och ”Nyokirkio”, sedermera tillkommer Västra.
Ibland förkortas ”Nyokyrkio” till Ny och inte förrän 1885 yttrar sig såväl Kommunalstämman som Kyrkostämman att det officiella namnet skall vara Västra Ny socken och Västra Ny församling i jordeboken, m. fl officiella platser. Ordet Nykyrka fick leva kvar som benämning på orten.
Aska härad och Motala kontrakt blev de övergripande myndigheterna. Under en period 1952 -1970 tillhörde Västra Ny socken Godegårds kommun, numera ingår bygden i Motala storkommun.
Skogssocken
Västra Ny är en typisk skogssocken med bördig skogsmark. Åkermarken var ursprungligen mycket mager och ville, tex i början av 1700-talet, inte lämna ens två tunnor efter en tunna utsäde.
De målmedvetna bönderna har dock oavbrutet strävat efter att få till stånd ett bärkraftigt jordbruk. Dessa ansträngningar har krönts med framgång. Åkerbruk, boskapsskötsel och skogsskötsel gemensamt ger och har gett lön för mödan.

Västra Ny idag
Tiderna har även förändrats i Västra Ny, det äldre lantbruket har fått stryka på foten. Många av de små gårdarna har blivit hästgårdar med extern försörjning.
År 2005 fanns endast en mjölkproducerande gård kvar i Västra Ny, nämligen Belleberg. Enligt svensk Bebyggelse, ref 4, fanns 790 kor i Västra Ny 1948.
Flera av åkermarkerna är jämte arrenden och därigenom sambrukade. De heltidsarbetande bönderna har minskat. De var kanske snällt räknat fem-tio stycken år 2006.
Invånarantalet har i modern tid varierat från 1200-1500 personer. Det nådde över 2100 i slutet av 1870-talet, före den stora emigrationen till Nordamerika. Ca 800 personer lämnade då Västra Ny. En del kom åter relativt snart, medan andra stannade. Än idag kommer släktingar hit för att söka sina rötter.
Dagens Västra Ny bor har bosatt sig i de nya samhällen, som vuxit upp: Västanvik, Nedra Lid, Dansby, Bona samt gamla och nya byarna i Nykyrka.
Av 1950 års fyra lanthandlare finns bara en kvar, ”Axens i Nykyrka”. En låg- och mellanstadieskola i Nykyrka servar hela bygdens barngrupper. Föreningslivet är fortfarande rikt.