Fakta

Lönsåsgården

 

Byggdes 1915 som ett nytt ålderdomshem i byn. 1922 hade 22 äldre sitt boende i huset. 1942 flyttades de äldre, som då var tre till antalet, till ålderdomshemmet i Fornåsa.

Från 1942, och under andra världskriget, användes Lönsgården som barnhem för barn från Finland. Som mest var de 20 barn.

Fastigheten har ägts av Bobergs och Motala kommuner. Motala kommun vilje sälja gården 1988 och efter förhandlingar köpte Lönsås församling gården för 5 000 kronor - pengar man fått i gåva. Renoveringar genomfördes - också dessa främst finansierade genom gåvor.

Lönsåsgården, i sin nuvarande skepnad, invigdes 1991.