Borensberg en ort i Motala kommun

Borensberg ligger 18 km öster om Motala nära sjön Boren. Genom orten går både Göta kanal och Motala ström. Över strömmen går den ståtliga flervalvsbron av sten från 1797.
Slussen vid Göta kanal är den enda på östgötasidan som som fortfarande manövreras med handkraft. Där Göta kanal böjer av åt öster finns ett kulturhistoriskt värdefullt lusthus från 1872.

Det från flera svenska filmer välbekanta rödfärgade Göta Hotell från 1908 ligger på en smal landtunga mellan kanalen och Motala ström. På norra sidan av strömmen finns det gamla gästgiveriet, dagens Borensberg gästgivaregård. Den är sedan 1915 ihopbyggd med det gamla tingshuset från 1690-talet som fram till 1907 inrymde Bobergs häradsrätt. Detta år flyttades tinget till Motala och den nybildade Aska, Dal och Bobergs häradsrätt.

Ett äldre namn på Borensberg är Husbyfjöl.  2007 firade Borensberg 700 år som ort med flera arrangemang under hela året. Det hade då gått 700 år sedan Husbyfjöl (Hosabyfiol) första gången nämndes i en handling. Namnbytet till Borensberg skedde tidigt under 1900-talet. Det gamla namnet lever kvar i Husbyfjöls marknad som årligen hålls första lördagen i september. Vidare kallas den gamla genomfartsgatan genom Borensberg för Husbyvägen. På den gamla slussvaktarbostaden söder om kanalen står det fortfarande Husbyfjöl på fasaden.

Under perioden 1919-1949 var Borensberg ett municipalsamhälle. Största delen av samhället låg då i Brunneby socken/kommun och en mindre del i Kristbergs socken/kommun. Borensbergs kommun bildades 1952 genom en sammanslagnings av Brunneby, Klockrike och Kristbergs kommuner. Området är sedan 1971 en del av Motala kommun.

Borensbergs IF har sektionerna fotboll, friidrott, skidor och cykel på programmet. Tjällmo-Godegårds OK som är den största orienteringsklubben i Motala kommun har sin mesta

Borensbergskarta