Kolets kraft  SvD 2011 (läs artikeln på denna länk)

Ett dammigt och livsfientligt månlandskapmöter vid randen av dagbrottet Jänschwalde. Väldiga grävmaskiner sliter dygnet runt upp marken för att komma åt det svarta guldet. I bakgrunden stiger vita rökpelare upp från Vattenfalls kraftverk Jänschwalde byggt redan på DDR -tiden, som årligen blåser ut cirka 22 milioner ton koldioxid i luften.

Kolet bryts i treskift sex dagar i veckan i den 600 meter breda och 90-130 meter djup rännan där de väldiga maskinerna i dagbrottet Welzow-Süd tar upp närmare 20 miljoner ton brunkol om året. Rännan flyttas 400 m om året.
Bernard Köchel är chef för gruvplaneringen i dagbrottet Welzow-Süd där kolreserverna tar slut kring 2025.

Nu förbereds en utvidgning med 2500 hektar. Då räcker kolet till 2040.
Planerna stöter på hårt motstånd i de idylliska små byarna.

I Welzov-Süd blir skillnaderna enorma mellan människa och maskin. Här används en av världens största arbetsmaskiner.

För fyra år sedan kom Vattenfalls grävskopor och byn Haidemöhl utplånades. "Vi fick lämna byn där vi växt upp och där våra barn fötts. Det var en svår tid", minns 64-årige Klaus Zanke som flyttat till det av Vattenfall finansierade nya samhället

Christian Huschga, sambon Corinna och sonen Justus bar i Atterwasch som också får ge vika om Vattenfalls utbyggnadsplaner beviljas. "De svenska skattebetalarna tjänar på vårt elände", kritiserar Christian Huschga. "Det är svensk kolonialism:

I östra Tyskland bryter Vattenfall brunkol i fem dagbrott. I dessa finns 1,2 miljarder ton brunkol som återstår att bryta. Bolaget planerar dessutom att ta ytterligare tre dagbrott i drift med 0,8 miljarderton. Sammantaget motsvarar det­ta cirka 2 miljarder ton koldioxid, enligt Vattenfall.

Vattenfall är Tysklands tredje största kraft­bolag med 11 procent av den tyska elproduk­tionen, motsvarande årsförbrukningen för 20 miljoner hushåll. Kolkraftverk svarar för hela 89 procent av Vattenfalls tyska elproduktion.

För närvarande bygger Vattenfall två nya kolkraftverk i Tyskland. När de tas i drift stiger Vattenfalls kolkraftskapacitet med 20 procent till 11700 Megawatt.