Rogslösa ligger ungefär 1 mil sydväst om Vadstena invid riksväg 50 omgivet av rika jordbruksbygder. Orten ligger bara 5 km från den berömda fågelsjön Tåkern. I byn bor ca 150 personer.
Mest berömt är Rogslösa för sin kyrkport med anor från medeltiden.
 

Ett annat monument från medeltiden finns ca 1 km utanför själva orten. Där står den kulle där det på medeltiden fanns en galge där.

Invid Rogslösa kyrka ligger skolan. Där går barn i åldersgruppen 6-12 år från omkringliggande trakter som Borghamn. Skolan har ungefär 100 elever.

Rogslösa har inte längre någon affär sedan den gamla ICA-butiken var tvungna att slå igen 1998.

Rogslösa socken i Östergötland ingick i Dals härad och området ingår sedan 1980 i Vadstena kommun och motsvarar från 2016 Rogslösa distrikt.

Socknens areal är 25,36 kvadratkilometer, varav 22,33 land. År 2000 fanns här 573 invånare. Småorten Borghamn samt kyrkbyn Rogslösa med sockenkyrkan Rogslösa kyrka ligger i denna socken.

Rogslösa socken har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Rogslösa församling och för de borgerliga frågorna till Rogslösa landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Östgöta-Dals landskommun, ingick från 1967 i Vadstena stad som 1971 ombildades till Vadstena kommun, ingick 1974-1979 i Motala kommun och från 1980 i Vadstena kommun. Församlingen uppgick 2006 i Dals församling.

1 januari 2016 inrättades distriktet Rogslösa, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som socknens härader. De indelta soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, Motala kompani och Andra livgrenadjärregementet, Vadstena kompani.