Orlunda

Start Masterna Kyrkan Arkeologi

Om man åker mot Fivelstad från Vadstena kommer man över Granbykulle och på andra sidan denna kulle följer man vägskyltens instruktioner och svänger höger för att komma till Orlunda

Orlunda socken i Östergötland ingick i Aska härad, ingår sedan 1980 i Vadstena kommun och motsvarar från 2016 Orlunda distrikt.
Socknens areal är 13,08 kvadratkilometer, varav 13,05 land. År 2000 fanns här 163 invånare. Kyrkbyn Orlunda med sockenkyrkan Orlunda kyrka ligger i denna socken

Orlunda socken har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Orlunda församling och för de borgerliga frågorna till Orlunda landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Aska landskommun, ingick 1974-1979 i Motala kommun och från 1980 i Vadstena kommun] Församlingen uppgick 2006 i Aska församling.

1 januari 2016 inrättades distriktet Orlunda, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som socknens härad. De indelta soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, Motala kompani och Andra livgrenadjärregementet, Skenninge kompani.

 

Länk om bok om Orlunda