Kärnkraften

Kärnkraftsfrågan har intresserat mig ända sedan min studietid och jag följer utvecklingen med spänning.

Eftersom jag har uppfattningen att kärnkraften är en nödvändig energikälla blir jag modfälld varje gång en olycka händer och knuffar tillbaka opinionsläget för kärnkraften.

Tsunamin i Japan som förstörde en rad kärnkraftsverk trodde jag skulle vara dödsstöten för denna teknik, men antalet döda till följd av kraftverkshaverierna verkar vara få (om ens några).

Det verkar faktiskt som olyckan på något sett gjort kärnkraften mindre farlig då en sådan fullständigt osannolik händelse på något sätt kunnat hanterats. En som uppenbarligen inte tycker detta är Angela Merkel som panikreagerade.

Jag har hittat några tidningsutklipp från tidigare händelser i arbetet med att ta tillvara kärnenergin.

Marviken

Tjernobyl

Är det verkligen kärnkraften som är största hotet mot vår miljö? (Bildspel från kampanjhäfte 1980-tal)

Ett alternativ till kärnkraft?