Lärarförbund kritiserar symboliska tåg

PITEÅ (TT)

Lojala lärare sitter i första vagnen, bakåtsträvare i sista. Som ett led i utvecklingssamtalen för lärare vid Backeskolan i Piteå används ett symboliskt personaltåg som väckt kritik, berättar Piteå-Tidningen.

Lärarna får placera sig själva olika vagnar när de kallas till utvecklingssamtal av rektorn. I loket sitter skolledningen. 1 första vagnen sitter "de lojala". I vagn två entusiaster och idégivare. I tredje vagnen finns den stora gruppen "medlöpare". De som inte tillför så mycket egen energi, men heller inte bromsar. Den fjärde vagnen innehåller "ögontjänarna".

De som fungerar mycket bra så länge de är iakttagna och har en fast ledning. I sista vagnen hamnar "bakåtsträvarna". De behöver inte sabotera verksamheten, men genom att inte engagerat sträva mot de gemensamma målen, fungerar deras insats som om de försökte dra tåget motsatt riktning.

- Vi har blivit förbryllade. Är det ett skämt? frågar sig en anställd, och en annan menar att det lämnar en bitter eftersmak efter sig.

Gitte Stenberg, ordförande för Lärarförbundet i Piteå:

- Det här är nytt för mig, men spontant gillar jag inte det. Varför måste man kategorisera folk på det här sättet?

Backeskolans rektor, Karin Lidman, menar att dokumentet ska ses som ett diskussionsunderlag.

- Det är halvt på skoj och det är den anställde som väljer vagn. Se det som ett komplement vid medarbetarsamtalen, säger Karin Lidman.