De gamla betygen IG (Icke Godkänd), G (Godkänd), VG (Väl Godkänd) och MVG (Mycket Väl Godkänd) har tjänat ut. Från och med nästa höst ersätts de av ett nytt, starkt förbättrat bedömningssystem.


Den nya betygsskalan är inte relativ utan absolut. Därmed försvinner orättvisorna. Det ena betyget är inte "bättre" än det andra. Därigenom kan på sikt utslagningen minska. Likaså blir den ohälsosamma konkurrensen om "toppbetyg" ett minne blott.

Alla remissinstanser är positiva till det nya betygssystemet. Det ser ut som följer:

ISSNBIÅNÄ (I Stort Sett Någotsånär Bevandrad I Åtminstone Något Ämne)
Eleven har "hängt med" hyggligt på lektionerna och verkar ha "snappat" en hel del, dock kanske inte allt. Eleven kan hjälpligt deltaga i grupparbete om han/hon får hjälp av en eller annan "kompis", dock under förutsättning att denne gör grovarbetet.

TIADVS (Tämligen Intresserad Av Det Vi Skummat)
 
Eleven har visat upp ett ambitiöst plyte under många av lektionerna och de gånger han/hon varit med från lektionens början har han/hon suttit på sin stol och sett relativt intresserad ut. Eleven har även visat engagemang för tystnad och studiedisciplin genom att lämna klassrummet utan motivering vid sådana tillfällen när larmet varit alltför öronbedövande.

HMSOSMSUL (Har Mest Suttit Och SMS:at Under Lektionerna)
Eleven har i gärning visat att han/hon förstått att skolan inte ska vara någon korvstoppningsfabrik för torra "kunskaper" utan en skyddad och trygg plats där en ung människa kan knoppas och blomma på sin väg mot vuxenvärlden (som ju till stor del består av att man springer på gatan med sin mobil i handen).

VUAPÅI (Visat Upp Ambitiöst Plyte Åtminstone Ibland)
Eleven har dykt upp i klassen då och då, frågat om något och därefter åter avvikit.Detta tyder på dokumenterat intress för kunskapsinhämtande ochc bör ej förväxlas med "skolk", vilket skolan ser allvarligt på. Eleven har ofta påträffats inbegripen intensiva samtal med omkringsittande vilket är ett säkert tecken på social kompitens.

HIVISSOADS (Har Inte Varit I Skolan Så Ofta Att Det Stör.)
Elevens nylle är fullkomligt obekant för lärarna, troligen beroende på mycket hög grad av frånvaro i strikt lokalgeografisk mening.Skolan förutsätter dock att eleven idkat självstudier och bedömer hans/hennes kunskapsnivå som fullt tillräcklig för erhållande av godkänt avgångsbetyg.

SLOSISBOD (Suttit Lugn Och Stilla I Sin Bänk Och Diggat).Eleven har suttit lugn och stilla i sin bänk och diggat gangsta rap i sin freestyle samt därvid nynnat med, gungat överlroppen och sett starkt "gillande" ut. Eleven har även hörts utbrista "Det här svänger råfett" till omkringsittande, utan att därför störa dem i deras studiearbete.

SUOIILMKM (Släntrat Ut Och In I Skolsalen Med Kritisk Min)
Eleven har idagalagt ett djupt känt engagemang för skolans inre arbete och med hela sin utstrålning klargjort för omgivningen att även det som fungerar bra (dagens skola) kan bli ännu bättre (morgondagens skola).

KATTPEH (Kom Aldrig Tillbaka Till Plugget Efter Höstlovet)

Eleven har ej synts till sedan somras om sanningen ska fram. Många minns honom/henne dock som ambitiös och energisk så han/hon har säkert tillgodogjort sig någon form av kunskaper på egen hand. Vår bedömning är att eleven kommer att klara sig utmärkt i livet utan att kunna räkna upp Hallands floder som ett rinnande vatten.