Två viktiga böcker

 
Skola på Villovägar

 

 

 

 

En ögonöppnare! 
Ett blixtnedslag i skoldebatten!

 

 

 

Läraren, lärarutbildaren och författaren Arne Helldén har, bl.a. inom ramen för den s.k. "kunskapsrörelsen," länge varnat för utvecklingen i skolan och har gjort sig känd och uppskattad (av många!) för sina skarpa analyser och sin fräna kritik mot den förda skolpolitiken och de "absurda" skolreformerna från 70-talet till i dag.

I sin nya bok följer han vältaligt upp denna kritik genom en heltäckande granskning av de "absurda" skolreformerna och de tänkesätt och tendenser som styrt dessa från 70-talet till i dag.

Inger Enkvists bok "Feltänkt"

Viktigaste boken år 2000