Vår världsbästa skola.

Om den svenska gymnasieskolan är världsbäst i något så är det i att falla. Den kvalitets- försämring som ägt rum de senaste tre åren, till följd av gymnasiereformen, är unik i svensk utbildningshistoria. Jag har svårt att tro att ett annat jämförbart land upplevt något liknande.

När nu regeringen (t ex finansministern i tv) och Skolverket (i pressmeddelanden) hävdar att svenska gymnasister är världsbäst i matematik ljuger de som borstbindare. Av Skolverket kan man vänta sig vad som helst, men finansministern borde veta bättre.

Den TIMSS-undersökning i matematik som får regeringen och Skolverket att utnämna Sverige, till världsbäst omfattar åtta (8) länder!

De svenska avgångselever som deltog i undersökningen (1995) gick i det gamla gymnasiet, det gymnasium som regering och skolverk sen dess rivit till marken. Undersökningens elever har alltså ingenting med dagens gymnasium att göra.

Undersökningens gymnasieelever hade inte blivit utsatta för de kraftiga nedskärningar (i form av bortsopade speciallärare, kuratorer och skolsköterskor) som grundskolan drabbats av (20 procent på fem år).

Den korrekta beskrivningen av TIMSS-undersökningen i matematik lyder sålunda:

Svenska ungdomar från det gamla, numera rivna, gymnasiet var bäst när man jämförde avgångselevernas matematikkunskaper i åtta länder. Tempusformen kallas imperfekt, det gamla gymnasiet är rivet, åtta länder deltog. Av det skulle framgå att vi är (presens) "världsbäst", enligt regeringen och Skolverket.

Allvarligare är att deras raserande av det svenska kvalitetsgymnasiet varit lika lögnaktigt och bluffartat som deras verklighetsbeskrivning ovan. Det förstörelseverk som pågår i det svenska gymnasiet - som alltså ersatts av ett förlängt högstadium, som kallas "ett gymnasium för alla" med särskild uppgift att klara "stökiga" och underkända elever från grundskolan - håller på att utveckla sig till en nationell utbildningskatastrof, varken mer eller mindre.

Kaj Attorps, gymnasielärare