Motala Musei- och hembygdsförenings framtida förvaltning och ansvar för dess samlingar
 


Styrelsen eller dess representanter haft flera samtal och möten med Motala kommun om hur föreningens samlingar ska förvaltas och visas för allmänheten i framtiden. Det gäller både samlingarna på Charlottenborgs slott och Industrimuseet. I nuvarande avtal så deponerar Motala Musei- och Hembygdsförening samlingarna på Charlottenborgs slott till Motala kommun. På Industrimuseet ansvarar föreningen fullt ut för samlingarna. Inför 2022 - 2023 är det dags att skriva ett nytt avtal och kommunen har lagt fram ett förslag på att Motala Museioch hembygdsförening överlåter samlingarna på Charlottenborgs slott och på Industrimuseet till Motala kommun. Anledningarna från kommunens sida är bl.a. följande:
- Kommunen vill inte skriva deponeringssavtal för fasta utställningar.
- Kommunen vill inte riskera att Motala- och Museiföreningen i framtiden avslutar deponeringen.

Styrelsen i Motala Musei- och hembygdsförening har resonerat över förslaget och kommit fram till några viktiga frågor, bland annat:
- Vad gör föreningen med de samlingar och föremål som kommunen inte vill skriva deponeringsavtal för? De samlingarna och föremålen måste flyttas från slottet. Var ska förening förvara dessa?
- Byggkoncernen Serneke har nu tagit över delar av Gala Motala Verkstad, bl.a. byggnader där Industrimuseet är placerat. Serneke har planer på att flytta Industrimuseet till Plåtverkstan. I nuläget vet vi ej vem som får stå för ansvaret och kostnaderna för flytten. Om föreningen skänker Industrimuseets samlingar till kommunen, så befrias föreningen från det ansvaret och framförallt kostnaderna. - Det administrativa arbetet har ökat med åren för föreningen styrelse och kommitteer, vilket har gjort att föreningens ändamål att forska, väcka intresse, sprida upplysning om hembygden och dess historia har hamnat i skymundan. Om Motala kommun tar över ansvaret för samlingarna befrias föreningen för många administrativa uppgifter och kostnader och kan hitta tillbaka till föreningens ändamål.
- Likaså har det blivit svårt att rekrytera nya medlemmar till styrelse och kommitteer med anledning av de administrativa uppgifter som varit dominerande de senaste åren. Troligtvis blir det lättare och roligare att värva medlemmar om vi överlåter ansvar, kostnader och administrativa uppgifter för samlingarna till Motala kommun och hittar tillbaka till föreningens ändamål.
Dessa frågor vill styrelsen ta med sig till årsmötet och föreningens medlemmar och ha som diskussionspunkt på dagordningen.

• Hur ska föreningens samlingar förvaltas och bevaras i framtiden och vem ska göra det? Motala Musei- och hembygdsförening styrelse 2022