Fornåsa

       

Utsiktsbild från plats som visas på kartan nedan

Fornåsa är en tätort i Motala kommun och kyrkby i Fornåsa socken, på Östgötaslätten söder om sjön Boren.
Strax söder om Fornåsa finns byn Boberg som var Bobergs härads första tingsställe.

Tätorten breder ut sig väster om Fornåsa kyrka, längs vägen mellan Motala och Berg. Gatunamnet "Järnvägsgatan" påminner att Mellersta Östergötlands Järnväg (invigd 1897) har haft en station här.

Ett knappt 20-tal fornlämningar är bevarade. Här finns ett flertal spridda stensättningar och resta stenar från järnåldern. Flera gravfält är dock bortodlade. Fyra delvis fragmentariska runstenar är kända, varav en är medeltida.

Den romanska absidkyrkan av sten från 1100-talet förlängdes senare under medeltiden mot väster samt välvdes under 1400-talet. Tornet tillkom vid en omfattande restaurering 1900. Ovanför valven och i det romanska absidfönstrets smyg finns fragmentariska romanska kalkmålningar från tiden omkring 1100-talets mitt. I korvalvet och östra långhusvalvet finns 1400-talsmålningar. Två dörrar med järnsmidesornament från 1100-talet är bevarade. Predikstolen härrör från 1666.

Länk till Fornåsa-Lönsås hembygdsförening

Till vänster Byggdegården och till höger skymtar Fornvalla

 

Skolan i Fornåsa kan ses till vänster på bilden.

 

Fornåsa Gräs AB

Länk till annan sida om Fornåsa