Bjälbo

       

Arn lockar turister till Bjälbo

Kyrkoherde Kenneth Lindström kommer att få flitig användning för nyckeln till Bjälbo kyrka framöver. I förgrunden Magnus Engberg, Eva Johansson och Rolf Båvius.

Bjälbo kyrka var länge en ganska okänd sevärdhet. Men när Jan Guillou skrev sina romaner om riddaren Arn förändrades allt.

"Utgångspunkt Bjälbo" är ett projekt som ska ta vara på det växande intresset. Bjälboprojektet är en del av det stora länsprojektet "Skådeplats Östergötland". Företrädare för Mjölby kommun och Svenska kyrkan samt lokala intressenter i Bjälbo och Skänninge ingår i arbetsgruppen.

-- Vi ska stegvis och med varlig hand gestalta och informera om historien på plats i Bjälbo, sammanfattar projektsamordnare Magnus Engberg.

För 700 år sedan var Bjälbo stamgods för Folkungaätten och intog en central plats i svensk politik. Här föddes Birger Jarl, för de flesta känd som Stockholms grundare.

Bjälbos historia kommer allt mer i blickpunkten. Redan under våren kommer flera åtgärder att genomföras inom ramen för Bjälboprojektet.

Litterär historia

Ett enkelt men viktigt steg är att ta fram informationstavlor, vilket i dag saknas. Dessutom behöver parkeringsmöjligheterna utökas.

I vapenhuset planeras en presentation av Bjälbo i den litterära historien. Magnus Engberg påpekar att författare som Verner von Heidenstam och August Strindberg blåst liv i miljön långt innan Guillou gav ut sina succéromaner.

Länsmuseet ska installera en monter med historiska föremål funna framför allt i tornet. Besökare kommer också att mötas av en dramatisk touche i form av konstgjort men mycket naturtroget fackelsken. Vidare ska guidningarna som kom i gång förra sommaren utökas.

De här åtgärderna finns det ekonomiska resurser för. Mjölby kommun har investerat 320000 kronor i projektet över två år. Under 2002 väntas Skänninge församling/Svenska kyrkan bidra med runt 130 000 kronor.
Framtidsvisioner

"Utgångspunkt Bjälbo" rymmer också flera visioner på lite längre sikt. Det som i dag är en skräpkammare i vapenhuset har enligt Magnus Engberg förutsättningar att bli ett permanent utställningsrum.

 

 

Planer finns också på ett bild- och ljudspel i kyrkans torn. Ingrid Ylvas kammare blir presentationens huvudmål. Vad gäller Bjälbos historia är gränsen mellan kunskap och mytbildning ibland oklar. Man vet dock att Ingrid Ylva var mor till Birger Jarl. När denna mäktiga dam skakade sitt bolster bildades det enligt ett talesätt "en ryttare av varje fjäder".

Även regionens skolor ska involveras i projektet. Dels genom att eleverna besöker Bjälbo, dels genom ett interaktivt IT-program om platsens historia. En uppvaktning vid Stockholmsfirandet och ett aktivt deltagande i Birgittajubileet 2003 ingår också i planerna.
Hänsyn viktigt

Alla inblandade poängterar vikten av att gå varligt fram. Det är inte meningen att Bjälbo kyrkby plötsligt ska invaderas av 25 turistbussar. Bjälborådets representant Rolf Båvius tycker det är ytterst viktigt att ta hänsyn till ortsbefolkningen:

-- Det är en ledstjärna, därför ordnar vi möten där alla i församlingen bjuds in.

Eva Johansson, marknadskommunikatör vid Mjölby kommun, anser att Bjälbo har potential att bli kommunens stora turistattraktion vid sidan av Skänninge. Hon tycker att det är utmärkt att kommunen, näringslivet och församlingen kommer närmare varandra och samlas kring ett gemensamt mål.

-- Det här får positiva effeker på företagandet.

En viktig del av Bjälboprojektets marknadsföring blir det bröllopslotteri som Corren berättade om i torsdagens tidning. Tävlingen är ett samarbete mellan Mjölby kommun och Radio Match/Gold FM. Giftaslystna par har under april och maj chansen att vinna ett bröllop i Bjälbo kyrka.
"Paketvigslar"

Lokala företag står för det segrande brudparets vigselring, frack och brudklänning, logi, etc. Om tävlingen genererar tillräckligt stort intresse för Bjälbobröllop, kan orten komma att erbjuda "paketvigslar" i framtiden.

Mjölby kommun samarbetar också med Västergötland, som länge satsat på kulturturism.

-- På sikt kommer vi att erbjuda paket med sevärdheter från både Västergötland och Östergötland, säger Eva Johansson.

Dag Anderss