Förklaring till siffrorna på kartan. Texten är från STF:s årsbok Östergötland 1983 och skriven av Svante Söderström

1. Hävla Övre bruk, ca fyra mil norr om Finspång, ger Dig en upplevelse av genuin gammal bruksmiljö. Du får en god uppfattning om hur järnet förr i tiden formades till användbara bruksföremål. Bruket anlades redan 1682 och drevs sedan ända fram till 1924. Här finns Sveriges enda bevarade tyskhärd, en stångjärnshammare och en träskaftad smälthammare. Normalt är smedjan öppen för besök, onsdagar, lördagar och söndagar i juli, eftermiddagstid.

2. Kanotleder finns det gott om i hela Östergötland, men främst i de sjörika delarna i norr och söder. Har Du inte en egen kanot kan Du hyra en vid någon av länets ca 20 kanotcentraler.

3. Reijmyre Glasbruk, några mil norr om Finspång, grundades redan 1810 och är därmed Sveriges näst äldsta glasbruk. Här kan Du se hur skickliga glasblåsare, med till synes mycket enkla medel, formar den flytande glasmassan till färdiga produkter. Imponerande är också att se hur hantverksmässigt och skickligt en del av glasen dekorslipas. Hyttan är öppen för en rundvandring, måndag–lördag och samma gäller glasbrukets egen butik.

4. Finspångs slott stod färdigt någon gång på 1680-talet, byggt av Louis De Geer d y. Den nuvarande ägaren, Stal-Laval Turbin AB, använder slottet som sitt huvudkontor. 1 bottenvåningen finns ett litet kapell med inredning från 1800-talet och intill slottet hittar Du bruksmuseet och en vacker, av vatten omfluten park, där Du kan ströva omkring. De gamla bruksbyggnaderna utmed Finspångsån bidrar på ett väsentligt sätt till att understryka slottsområdets ålderdomliga karaktär.

5. Risinge gamla kyrka, S:ta Maria, en halvmil sydost om Finspång, uppfördes ursprungligen på 1160-talet. Kyrkan är senare tillbyggd i flera omgångar. Man vet dock att det andra och tredje valvfacket utgör kyrkans äldsta delar. Kyrkan innehåller unika och omfattande valvmålningar från 1400-talets början. Det unika med målningarna är deras ålder och omfattning och det faktum att de aldrig restaurerats eller överkalkats. Konstnärens namn, Cristianus, den s k Risingemästaren, återfinns endast på en plats i kyrkan, nämligen i kransen runt den nedersta medaljongen i det främre valvfackets södra del. Målningarna skildrar bl a Kristi lidandes historia och olika händelser ur Gamla Testamentet. Altarskåpet, från 1475, visar Maria med Jesusbarnet, Heliga Birgitta, Erik den Helige, S:t Olof och Katarina av Alexandria. Bänkinredningen är från 1600- och 1700-talen och ger en god bild av den tidens kyrkbänkar. På kyrkogården, som är omgiven av en medeltida mur, ligger den kände kyrkomålaren Pehr Hörberg begravd.

6. Kolmårdens Djurpark är Östergötlands största turistattraktion. Här finns ett hundratal olika djurarter på en yta om ca 250 hektar. Du som åker E 4:an söderut hittar mycket lätt hit genom att följa de skyltar som finns uppsatta. Först väntar Dig Safariparken där Du med egen bil åker genom fem olika avdelningar med älgar, hjortar, zebror, björnar, vargar, lejon m m.

Sedan fortsätter Du fram till själva djurparken, som till ytan är Europas största. Här möter Dig ett stycke äkta svensk vildmarksnatur, där djuren på ett mycket naturligt sätt fogats in bland tallskog och spännande klippformationer. Tigrar, isbjörnar, delfiner, kameler, elefanter, giraffer och hjortar är bara några exempel på alla djur som Du får se. Delfinariet, som ligger inne i djurparken, är höjdpunkten för de flesta besökare. Här visar delfinerna flera gånger om dagen alla sina häpnadsväckande konster.

Den svenska lantgården visar, dels hur en lantgård såg ut för ca 50 år sedan, dels hur
dagens lantbruk går till. Här finns också kor, grisar, höns, ankor, gäss och hästar. Gör gärna ett besök i den ekumeniska Kolmårdskyrkan, inbäddad i granit och med en vacker utsikt över Bråviken. Du kan också ta Dig en tur med den drygt 3 km långa linbanan som går runt hela djurparken och njuta av en svindlande utsikt ut mot den östgötska skärgården.

I tropikhuset, som ligger i närheten av parkeringsplatsen, kan Du bekanta Dig med ett hundratal olika arter. Här finns olika slags reptiler som ormar, ödlor, krokodiler m m, men även ett stort antal olika fåglar bl a papegojor.

Alla dessa anläggningar hålls öppna under större delen av året.

7. Karl Johans Park med kaktusplanteringen är en skön och vilsam plats i centrala Norrköping. Varje år planteras här ca 25 000 kaktusar som bildar ett för året aktuellt motiv. Under 1984 kommer troligen Norrköpings 600-årsjubileum att utgöra det årets motiv. När Du sitter i parken kan Du se när stadens gula spårvagnar åker förbi. Ta Dig en tur!

8. Norrköpings Museum omfattar tre olika museer. Konstmuseet vid Kristinaplatsen har bl a stora samlingar med svenskt måleri från 1600-1900-tal och även en berömd modern avdelning. Färgargården, vackert belägen vid Motala Ström, S:t Persgatan 3, visar en färgares bostads- och arbetsmiljö vid mitten av 1800-talet. Stadsmuseet, Västgötegatan 19-21, mitt i Norrköpings gamla industrilandskap, är ett textil-, hantverks- och kulturhistoriskt museum.

9. Himmelstadlunds hällristningar, vid Himmelstadlunds Friluftsbad i Norrköping, alldeles intill E 4:an, hör till de främsta bland Östergötlands ca 50 000 kända fornminnen. Långa skepp blandar sig med människor, vapen och egendomliga djur. Ta Dig en paus i badandet och vandra med hjälp av hällristningarna ca 3 000 år tillbaka i tiden ...

10. Löfstad slott, alldeles intill E 4:an någon mil sydväst om Norrköping, är under eftermiddagar, vid varje hel timme, öppet för guidade rundvandringar under tiden maj–september. Grupper är välkomna även under andra tider. Slottet, som nu är ett innehållsrikt museum, är kanske mest känt genom Axel von Fersen och hans kärlekssaga med den franska drottningen Marie Antoinette. Det uppfördes i mitten av 1600-talet, men fick sitt nuvarande utseende när det restaurerades efter en svår brand år 1750. Vid slottet finns en vacker park i engelskromantisk stil.

11. Söderköping har ett centralt läge i östra Östergötland utmed E 66 och Göta kanal. Redan på 400- eller 500-talet fanns här en marknadsplats. Fornborgen norr om Ramunderberget är från samma tid. Under medeltiden spelade Söderköping en ledande roll som handels- och sjöfartsstad. Fartygen, tungt lastade med förnödenheter av olika slag, seglade då uppför Storån och ända fram till det nuvarande Rådhustorget.

Även om staden härjats, plundrats och bränts vid flera tillfällen, finns fortfarande en del av den gamla bebyggelsen och tidsandan kvar i Drothemskvarteren. Här ligger också Drothems kyrka, byggd på 1200-talet, med flera vackra skulpturer i trä och ett nordtyskt altarskåp från 1500-talets slut.

S:t Laurentii kyrka, ursprungligen från 1200-talet, var 1281 skådeplatsen för Magnus Ladulås' maka Helvig och hennes kröning till drottning. Den nuvarande gotiska tegelkyrkan härrör från 1400-talet medan altarskåpet och klockstapeln kom till under 1500-talet. Den imponerande altartavlan är målad av den kände konstnären Pehr Hörberg.

12. Stegeborgs slottsruin, vars äldsta del uppfördes redan på 1200-talet, ligger fortfarande med sitt torn och vaktar inloppet genom Slätbaken in till Söderköping. Slottet har varit bostad åt bl a Gustav Vasa och Johan III, den senare född på Stegeborg 1537.

13. Capella Ecumenica, en ekumenisk kyrka ägd av 12 olika kristna samfund, invigdes 1965. Kyrkan, som är en kopia av S:t Anna gamla kyrka, ligger på ön Västra Gärdsholm utanför Slätbaken. Under sommaren, varje söndag, går en kyrkbåt från Kungshällsudden ut till Västra Gärdsholm.

14. Skärgården är ett underbart sommarparadis med tusentals öar, kobbar och skär. Tack vare den bofasta befolkningen är detta fortfarande en under hela året levande skärgård. För turisten utan båt finns flera olika möjligheter att följa med någon av de turbåtar som under sommaren går i trafik i Arkösunds, S:t Annas och Gryts skärgårdar. Även båtturisten bör finna sig väl tillrätta bl a tack vare alla de sopmajor som länsstyrelsen har placerat ut.

15. Adelsnäs herrgård, byggd 1920 och ritad av I G Clason, ligger vackert belägen vid den lilla Bysjön i Åtvidaberg. Du är välkommen att vandra i den engelska parken, som speciellt om våren fägnar ögat med en mångfald olika blommor och andra växter.

16. Åtvidabergs golfbana är vackert belägen vid Bysjön där gamla ekar i en parkmiljö ger Dig spännande omväxling när Du ger Dig ut på en 18-hålsrunda.

17. Rösten ser Du från vägen ca 1 mil före Åtvidaberg om Du kommer från Linköpingshållet. Detta märkliga fornminne är troligen en fruktbarhetssymbol från järnåldern. Stenen målas än idag varje år, som skydd mot vådeld och missväxt, i lysande vitt, svart och rött.

18. Kinda kanal, som stod färdig 1871, sträcker sig genom ett sammanhängande sjösystem från Roxen fram till Erlången, vidare in i Stora och Lilla Rängen, förbi Järnlunden och slutligen in i Åsunden. Under kanalfärden passerar Du 15 slussar, bl a Sveriges högsta, nämligen Hackefors sluss. Din färd går vidare söderut förbi Uvberget och fram till Bielkeättens ståtliga slott, Sturefors (47). Bjärka Säby (48) och Brokind är andra slott som Du ser från båten. Genom Ulvesund och under Råsö bro tar Du Dig vidare och passerar sedan Gumhems skeppssättning med sina 21 uppresta stenar. Sträckan Linköping–Rimforsa kan Du åka med kanalbåten Kind, en färd på 6-7 timmar. Har Du egen båt kan Du fortsätta ned till Hycklinge vid Asundens sydspets. Där väntar en båtlift på att ta Dig och Din båt de tre vägburna milen ut till skärgården. Kinda Kanal har en segelfri höjd av 3,09 m och ett minsta djup på 1,5 m.

19. Trolle Gater i Grythult, ca 7 km väster om Rimforsa i södra Östergötland, är ett helt system av grottor. Den största bildar en mer än 90 m lång triangelformad grottlabyrint med på vissa ställen spikraka gångar och väggar. Grottans inre del når ca 35 m från ingången. Trolle Gater bildades troligen av horisontella rörelser i berggrunden utlösta av ändrad belastning efter inlandsisens avsmältning.

20. Östgötaleden, en vandringsled som nu omfattar ca 20 mil, är i sina första etapper främst utbyggd i de södra delarna av Östergötland. Från Linköping till Åtvidaberg och vidare ner mot Gärdserum, Falerum och Rumma går en vacker och omväxlande led. Den är ca 10 mil och passerar genom Sveriges största sammanhängande bestånd av ekskog. Leden går vidare utmed Kinda kanal, förbi de inhägnade dovhjortarna vid Bjärka Säby slott, genom flera gruvlämningar och fram till Adelsnäs. Leden drar sedan fram till Uknadalens början, upp på Se-boklint och vidare bort mot Rumma.

Från den nyss beskrivna leden kan Du istället efter Sätravallen, drygt 2,5 mil efter starten i Linköping gå mot söder . Fram till målet, Ydregården norr om Österbymo, har Du då ca 9 mil. Leden går fram på en gammal klövjestig från 1000-talet, passerar den trakt där Nils Dacke förde krig mot Gustav Vasa och ger Dig chansen att titta på en sju meter djup varggrop. Leden för Dig upp på flera fina utsiktsplatser och passerar Smedstorps dubbelgård.

21. Emigrantmuseet i Kisa i södra Östergötland, berättar med hjälp av brev, olika handlingar, kläder m m, om den stora utvandringen till Nordamerika.

22. Tolvmannabacken, i utkanten av Kisa, är en av Götalands största skidbackar. Med tre liftar, snökanoner, flera nedfarter, en längd på ca 1 000 m och en fallhöjd på ca 150 m, lockar den skidåkare från när och fjärran. Dessutom finns skiduthyrning, värmestuga, servering och även preparerade spår för längdåkare.

23. Pinnarps Fritidsby, ca 8 km väster om Kisa, ligger i höglänt och skogrik natur alldeles intill sjön Övre Föllingen. Med sina 37 stugor, varav 9 är handikappanpassade, kan man erbjuda det mesta. Bad, fiske och vandring är några aktiviteter som Du kan ägna Dig åt. Här finns också bordtennis, minigolf, bastu, restaurang, kaffeservering, affär och TV-rum. Du kan också hyra roddbåtar, kanoter, cyklar, windsurfingbrädor, vattencyklar m m.

24. Tidersrums kyrka, ca 1 mil sydväst om Kisa, är en av Sveriges märkligaste träkyrkor. Den är byggd, troligen under 1300-talets mitt, i liggande timmer och klädd med spån. I tak och på väggar finns rester av målningar i höggotisk stil. I kyrkan finns också några ovanliga träskulpturer från 1200-talets slut och 1300-talets början. Den resliga klockstapeln tillkom 1711.

25. Smedstorps dubbelgård, ligger vid en avtagsväg från väg 34, ca 1 mil norr om Österbymo. Smedstorp är en s k dubbelgård och har uppstått genom sämjedelning mellan två brukare. Byggnaderna, ett tjugotal, är från 1700-talet och ger en god inblick i självhushållets olika funktioner. Här finns, förutom boningshuset, ladugård och loge, visthusbodar, källare, stall, får- och svinhus, snickarbod m m. I en del av byggnaderna förvaras äldre redskap.

26. "Boxholm Il", sjön Sommens vedeldade ångbåt, är fortfarande i drift under sommaren. Den snart 80-åriga skönheten gör under större delen av juli–augusti en torgtur varje fredag mellan Sommens bryggor. Även andra dagar är båten ute, på beställningsturer, och rör sig då nästan ljudlöst bland Sommens hundratals öar.

27. Rökstenen, Sveriges största runsten, står bara några hundra meter från E4:an, ca 1 mil nordost om Ödeshög. Den är 3,82 m hög varav 1,25 m under marken. Bredden är 1,38 m och den väger ca 4,5 ton. Den som vill kan försöka att tolka de över 800 runor som är ristade på Rökstenens alla sidor. Men endast Varin, som på 800-talet reste stenen till minne av sin son Vämod, vet vad den långa texten egentligen betyder ...

28. Alvastra klosterruin, vid foten av Omberg i västra Östergötland, utgör idag de välbevarade resterna av Nordens första cistercienserkloster, grundat 1143. Under fyra århundraden var klostret ett mäktigt centrum för andlig och materiell kultur. Vid reformationen stängdes klostret och byggnaderna raserades. Gustav Vasa hämtade sten från Alvastra för att använda till sitt slottsbygge i Vadstena. En vandring runt i klostret, genom kyrkan, kapitelsalen, tvärs över gården in i matsalarna och bort till abbotshuset och sjukstugan ger en liten inblick i det liv som munkarna en gång levde.

29. Strand, som Ellen Key lät bygga 1910, ligger vackert placerat invid Vättern på Ombergs sydsluttning. De flesta inventarierna från hennes tid, som möbler, textilier, tavlor och böcker, har bevarats och ger en bra bild av den miljö som var Ellen Keys. Under större delen av sommaren visas huset för besökare.

30. Omberg är Östergötlands mest välbesökta rekreations- och fritidsområde. Berget, som reser sig brant upp från Vätterns yta, är ca 3 km brett och ca 10 km långt. Högsta punkten, Hjässan, ligger 263 m över havet och 175 m över Vätterns yta. En vacker och klar dag lär man kunna se ca 50 kyrkor från bergets topp. Större delen av Omberg är en kronopark, förvaltad av Domänverket. Vid Stocklycke ligger en äldre byggnad som nu används som ett Naturum. Här visar Domänverket och Naturvårdsverket en samlad bild av Omberg och dess geologi, växt- och djurvärld.

Många är de sägner som finns om detta märkliga berg. Enligt traditionen har berget fått sitt namn efter drottning Omma, ommornas dvs dimmornas drottning, som en gång härskade över berget. Vid bergets fot ligger resterna av en gammal träskboplats, mer än 4 400 år gammal.

Over hela berget med början vid Ellen Keys Strand (29) på bergets södra sluttning, går en vandringsled. Den går ända fram till en av bergets tre fornborgar, drottning Ommas borg, som ligger på bergets norra sluttning. En vandring över berget ger Dig chansen att ta del av det rika växt- och djurliv som finns här. Om Du har tur kan Du kanske skymta ett rådjur, en älg eller den mer sällsynta kronhjorten. Utmed bergets västra sida och med en fantastisk utsikt över Vättern går en bilväg, enkelriktad mot norr. På flera ställen finns parkerings- och utsiktsplatser angivna. På Omberg ligger också ett av Sveriges mest besökta vandrarhem, Stocklycke. Under vintern kan Du åka skidor vid Ombergsliden som har två liftar.

31. Tåkern, i västra Östergötland, är en av norra Europas förnämsta fågelsjöar. Mer än 200 olika fågelarter har under årens lopp anträffats vid sjön, som numera är ett naturreservat. Tåkern bildades för ca 9000 år sedan efter det att inlandsisen avsmält. Sjön var som störst ca 70 km2 och 12 m djup. Idag återstår ca 25 kmZ fri vattenyta och djupet är endast ca 1,5 m. Den bästa tiden för ett besök vid Tåkern är vår eller höst. Vid dessa tider spelar sjön en viktig roll som rastplats för flyttande fåglar. Speciellt om hösten kan Tåkern erbjuda ett praktfullt skådespel med upp till 30 000 flyttande gäss samtidigt. Vid Hov, norr om Tåkern, ligger Sveriges första handikappvänliga fågeltorn. Till Hov kommer Du enklast genom att svänga av från E4:an mot Väderstad och efter ca 1 km svänga av mot Vadstena. Från riksväg 50 nås det norra besöksområdet genom att vika av vid skylten Strå 7. Efter 2 km ser Du en skylt som visar vägen till det norra fågeltornet. Det södra besöksområdet når Du lättast från E4:an. Ta av vid skylten Kyleberg 2. Vid Kyleberg svänger Du till vänster och åker drygt 1 km till en skylt som visar vägen till besöksområdet. Ta gärna med Dig en kikare och tänk på att Du som gäst i naturen ska uppträda på ett hänsynsfullt sätt. Du kan också följa med på någon av de guideturer som Tåkerns Fältstation anordnar för grupper.

32. Vadstena, Heliga Birgittas stad, ligger alldeles intill Vätterns östra strand. De mer dominerande byggnaderna, slottet och klosterkyrkan, syns på långt håll. När man kommer in i den gamla staden, frapperas man av dess äkthet och medeltida atmosfär. Vadstena slott påbörjades 1545 av Gustav Vasa. Han lät bygga slottet av material från klostren i Alvastra, Vreta och Skänninge. Under sommaren har den Internationella Vadstenaakademien ett omfattande och mycket uppskattat musikprogram på slottet. Klosterkyrkan, den s k Blåkyrkan, är uppförd i kalksten i början av 1400-talet. Den är byggd som en treskeppig hallkyrka och med en mäktig resning. I kyrkans inre del förvaras den Heliga Birgittas reliker. Kyrkan innehåller även andra värdefulla inventarier, som gravskulpturer och ett trettiotal medeltida träskulpturer, bl a föreställande den Heliga Birgitta. Under de två senaste åren har klosterkyrkan genomgått en omfattande restaurering. Detta har bl a resulterat i att tidigare täckta takmålningar har tagits fram.

Alldeles intill klosterkyrkan ligger Bjälboättens palats, troligen byggt under mitten av 1200-talet och därmed Sveriges äldsta profana byggnad. Palatset har senare byggts om och användes som klosterbyggnad från invigningen 1384 och fram till slutet av 1500-talet. I husets övre del finns nu det unika dormitoriet återställt i sitt ursprungliga skick och i bottenvåningen finns bl a nunnornas kapitelsal kvar.

Munkklostrets medeltida ursprung framträder främst i bottenvåningen och i dess kapitelsal. Den nuvarande byggnadens karaktär är ett resultat av en omfattande om- och påbyggnad under perioden 1763-70.

Mårten Skinnares hus från 1520-talet, Rådhuset uppfört under 1400-talet samt Biskopshuset och Helgeandshuset är några andra intressanta byggnader i Vadstena.

Turistbyrån i Udd Jönssons hus vid Rådhustorget anordnar guidade visningar under hela sommaren och för grupper även under andra tider av året.

33. Skänninge, under medeltiden ett centrum för västra Östergötland, omnämns första gången på 1200-talet. Här har funnits både munk-och nunnekloster. År 1237 grundades ett dominikanerkloster och 1282 ett nunnekloster, S:ta Ingrids kloster. Vårfrukyrkan från början av 1300-talet, en treskeppig tegelkyrka, uppfördes av stadens tyska församling. Kyrkan innehåller rika inventarier i form av predikstol från 1600. talet och en medeltida dopfunt. Här finns dessutom en orgel som räknas som en av de förnämsta i hela Linköpings stift.

Rådhuset från 1700-talet dominerar torgbilden och från torget utgår också Skänninges marknadsgata som första torsdagen efter första onsdagen i augusti varje år fylls med flera hundra tusen människor under Skänninge marknad. I torgets närhet ligger också ett flertal äldre hus som utgör Skänninges kulturreservat.

34. Mjölby Hembygdsgård ligger på en naturskön plats på en holme i Svartån i centrala Mjölby. Här finns en mängd olika bruksföremål, fotografier, vagnsmuseum, ramsåg, kvarn och en smedja. Mjölby Hembygdsgård är bara en av Östergötlands totalt ca 40 hembygdsgårdar. Dessa utgör en ofta underskattad del av vårt förflutna och kan ge en god bild av hur människor levde och verkade förr i tiden.

34. Mjölby Hembygdsgård ligger på en naturskön plats på en holme i Svartån i centrala Mjölby. Här finns en mängd olika bruksföremål, fotografier, vagnsmuseum, ramsåg, kvarn och en smedja. Mjölby Hembygdsgård är bara en av Östergötlands totalt ca 40 hembygdsgårdar. Dessa utgör en ofta underskattad del av vårt förflutna och kan ge en god bild av hur människor levde och verkade förr i tiden.

35. Kungshöga gravfält, i utkanten av Mjölby, är ett mycket omfattande gravfält från järnåldern med flera hundra gravar. Här finns ca 20 högar, ca 50 runda stensättningar, ca 10 domar-ringar, ca 10 treuddar, 1 skeppssättning och ca 10 resta stenar.

36. Motala Rundradiomuseum, omgärdat av de två höga antennmasterna, ger en intressant bild av tidig rundradiomiljö och radioteknikens utveckling. Den reguljära svenska rundradion startade sin verksamhet den 1 januari 1925. Det var dock först 1927 som Motala fick sin långvågsstation och anropet "Stockholm–Motala" hördes för första gången.

37. Varamobaden, i utkanten av Motala och vid Vätterns östra strand, är Sveriges största insjöbad. Här finns en kilometerlång, barnvänlig sandstrand med mängder av olika aktiviteter.

38. Övralid ligger någon mil norr om Motala. Ta av västerut från väg 50 och följ de uppsatta anvisningsskyltarna. Ovralid uppfördes av Verner von Heidenstam år 1925. Utsikten, liksom den blomsteräng som delvis omger den strama, vita byggnaden, är magnifik. Inne i byggnaden finns allt bevarat sedan Heidenstams tid. Biblioteket exempelvis rymmer mer än 3 000 böcker. I anslutning till huset ligger Heidenstams grav med inskriften: "Här vilar stoftet av en gammal man. Tacksam prisade han det ofattliga att det förunnades honom genomleva ett liv på jorden som människa."Varje år den 6 juli, på Heidenstams födelsedag, Utdelas Ovralidspriset till någon framstående författare eller historiker. Huset är öppet för besökare under större delen av sommaren.

39. Medevi Brunn, som ligger utmed väg 50 ca 1,5 mil norr om Motala, är Sveriges äldsta hälsobrunn. Den grundades redan 1678 av Urban Hjärne och än idag kan Du få dricka av det hälsobringande vattnet. Inom området, som omfattar ett femtiotal olika "byggningar", finns bl a en kyrka från 1771, ett gammalt apotek och den vackra och stilrena högbrunnen från 1809.

Under sommaren är Medevi Brunn bl a vandrarhem och då äger också den berömda "Grötlunken" rum. Denna gamla tradition lever fortfarande kvar och består av en promenad mellan de gamla husen. Kl 21.00 börjar ceremonien med standar och orkester i täten och då kan Du "lunka" med.

40. Göta kanal, Sveriges blå band, firade 150-årsjubileum under 1982. Den första plåtskodda träspaden sattes i jorden 1810. Efter 7 miljoner dagsverken och 22 år kunde Carl XIV Johan inviga Sveriges mest imponerande byggnadsverk, vattenvägen mellan västerhav och österhav. Östgötadelen är drygt 9 mil lång, med 37 slussar och går från Mem i öster till Motala i väster. Resan går genom mörka skogar och öppna slätter, över stilla sjöar, förbi åkrar och ängar, genom nutid och forntid, sägen och historia.

Göta kanal är en fantastisk upplevelse hur Du än tar Dig fram med någon av kanalbåtarna, med egen båt eller med cykel på den gamla dragvägen utmed kanalen. Även att bara titta på hur en slussning går till kan vara ett fascinerande skådespel. Vill Du cykla utmed kanalen kan Du starta exempelvis i Söderköping och cykla ca 5 km österut till Mem. Vill Du cykla västerut kommer Du fram till Venneberga, en sträcka på 6 km. Du kan också cykla sträckan Berg–Borensberg, ca 20 km. Göta kanalbolag, vars huvudkontor ligger utmed kanalen i Motala, arbetar f n på att göra det möjligt att cykla utmed hela kanalen. I kanalbolagets byggnad ligger också Kanal- och Sjöfartsmuseet, som visar kanalens tillkomst och historia. Museet är öppet under större delen av sommaren. I Motala finns också graven för kanalens store tillskyndare, Baltzar von Platen.

41. Stjärnorps slottsruin ligger mycket vackert beläget vid sjön Roxens norra strand. Slottet stod färdigt på 1650-talet, byggt av fältmarskalken, greve Robert Douglas. Den 12 maj 1789 brann hela huvudbyggnaden ner och är idag Östergötlands ståtligaste slottsruin. De båda flyglarna finns kvar och i den västra finns en liten slottskyrka öppen för besökare. Den säregna bäckravinen bakom slottsruinen är, speciellt under våren–sommaren, en nästan tropiskt grönskande plats och erbjuder vandraren en omväxlande upplevelse.

42. Vreta Kloster kyrka, ca 1 mil norr om Linköping, uppfördes i början av 1100-talet. Den byggdes som kungskyrka av den Stenkilska ätten och försågs med torn och gravkapell. Kyrkan, som i början också tjänstgjorde som sockenkyrka, blev tidigt kyrka för det nunnekloster som cistercienserorden uppförde intill kyrkobyggnaden. Omfattande lämningar av klosteranläggningen finns fortfarande kvar. Under medeltiden användes kyrkan som kunglig gravkyrka. I det södra sidoskeppet finns den grevliga ätten Douglas' gravkor med rikt utsirade kopparkistor och färgrika begravningsvapen.

43. Linköpings Domkyrka, Sveriges näst största, ger ett intressant tvärsnitt genom tre århundradens byggande från senromansk till gotisk stil. Den nuvarande kyrkobyggnaden började byggas någon gång vid mitten av 1200-talet och ersatte då en tidigare kyrka på samma plats från 1100-talet. När kyrkan fullbordades omkring år 1500, utgjorde den en av Sveriges vackraste byggnader.

Den nuvarande altarmålningen är av sent ursprung. Den är utförd av den norske konstnären, Henrik Sörensen, 1934-36. Bland andra inventarier kan nämnas ett triumfkrucifix från 1300-talet, en rikt dekorerad predikstol från 1745 och Märta Afzelius' vackra bildvävnader från 1938.

44. Östergötlands Länsmuseum, som ligger på Vasavägen 16 i Linköping, har mer än 100 000 olika föremål, fördelade på avdelningar för arkeologi, konsthantverk, herrgårds- och bondemiljö, östgötsk och annan konst samt en alldeles unik egyptisk avdelning. Under hela året arrangeras en stor mängd separata utställningar.

45. Gamla Linköping, som är ett kulturreservat, beläget i Linköpings västra del, började uppföras 1951. Idag finns här ett 70-tal byggnader från 1600-, 1700- och 1800-talen. Ett besök i Gamla Linköping med sina timrade hus och kullerstensbelagda gator ger en god bild av en gången tid. Här finns von Lingens gård, som visar en högreståndsmiljö från början av 1700-talet. Skolmuseet, där Linköpings första folkskola inrättades 1848, berättar om hur undervisningen gick till förr i tiden. Kryddboden, som är en handelsbod i verkligt gammal stil, är ett annat omtyckt besöksmål i den lilla staden – kanske delvis beroende på att här kan Du köpa karameller i strut. Skolmästaregården, repslagerimuseet, kägelbanan och Wärdshuset, det senare inrymt i två byggnader från 1700-talet, är andra intressanta byggnader i Gamla Linköping.

Våren–sommaren är rätt tidpunkt för ett besök i Örtagården, där mer än 200 krydd- och, medicinalväxter finns planterade. Gamla Linköping är en levande miljö med välansade rabatter och blommande krukväxter i fönstren. Men det som främst ger den lilla staden liv är alla de hantverkare som arbetar här. Deras olika alster i trä, lera och olika metaller finns också att köpa i de gamla hantverksbodarna. Under årets lopp arrangeras flera olika marknader och under sensommaren äger den stora och välbesökta spelmansstämman rum.

Har Du barn med Dig passar det bra med en promenad eller tur med tuff-tuff-tåget bort till Valla Fritidsområde. Efter en ridtur på en ponny kan barnen gå omkring och titta på kaniner, marsvin, får, getter, hjortar och mängder av olika fåglar m m.

Gamla Linköping och Valla är öppna året runt. Under sommaren kan Du följa med på en guidad rundtur med utgångspunkt från Kryddbodtorget.

46. Flygvapenmuseet i Linköping kommer troligen att få nya lokaler i Malmslätt under 1983. Museets samlingar av gamla flygplan och annan flyghistorisk materiel är de mest omfattande i Sverige. Här finns inte mindre än drygt 80 st olika flygplan, ett stort antal flygkameror, vapen, instrument och mycket annat som visar militärflygets utveckling i Sverige. Det nya museet kommer troligen att öppnas till 1984. I Linköping finns även en omfattande produktion av både civila och militära flygplan. Nog väcker väl namn som Tunnan, Lansen, Draken och Viggen ett och annat minne till liv.

47. Sturefors slott, naturskönt beläget på en udde i sjön Erlången, någon mil söder om Linköping, uppfördes i början av 1700-talet av greve Carl Piper. Arkitekt var den berömde N Tessin dy. Du är välkommen att vandra runt i den vackra parken, anlagd som en fransk barockträdgård och senare utvidgad med en engelsk park, från vilken Du ser slottet spegla sig i den avlånga spegeldammen.

48. Bjärka Säby slott, några mil söder om Linköping, har anor från 1300-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes i slutet av 1700-talet. Slottet, som numera tillhör Sionforsamlingen i Linköping, visas genom guidade rundturer. I slottets närhet ligger det "gamla" slottet, uppfört på 1630-talet och känt genom idéutställningen "Jul på Bjärka Säby", som årligen arrangeras i slutet av november.