Motala Museums grundare var en stor samlare av uppstoppade fåglar

I den trevliga ungkarlsvåningen hos handlanden Hjalmar Flodin i Motala flammade muntert en stor vedbrasa i den gamla kakelugnen. Klockan hade redan hunnit till 8 på  kvällen och det var kusligt kallt ute. Sagda dag och stund hade några för forntid och nutid intresserade samhällsmedlemmar i Motala stad kommit tillsammans. Telefonens valbekanta klocktoner hade nämligen några timmar tidigare ringt och varslat därom.

Framför den alltmer uppflammande brasan kunde man slutligen räkna en 7-mannastark skara modiga män, som lystrat på kallelsen och satt sig före att med förenade krafter söka åstadkomma ett museum för Motala och orten däromkring. I detta sammanhang måste eftervärlden få veta, att inom den behjärtansvärda församlingen var rådande en aktningsvärd parlamentarisk anda under ledning av Hjalmar Flodin."

Den 2 nov. 1911 räknas alltså som Motala Museiförenings födelsedag. Föreningen som bildades hade till ändamål att sammanbringa kulturkonst- och naturhistoriska föremål av allmänt intresse och speciellt sådana av ortsintresse, även som beskrivningar om allt, som kan bidra till att teckna platsens historia och sålunda verka för kännedomen om och kärleken till hembygden.

Hjalmar Flodins bidrag blev en stor samling av uppstoppade fåglar som han samlat under många, många år.
Alla har vi väl minnen av uppstoppade fåglar som förr fanns i nästan varje skola, både i stan och på landet. Fågelsamlingen på Motala museum består av nära 300 arter och många är uppstoppade för mer än 100 år