Innehållsförteckning 2020

Lite om Lemunda stenindustri                                                          sid. 2
Ett soligt begravningsminne                                                             sid. 16
På "gurklisten" vajade "ankan"                                                        sid. 19
Lite mynt-historia från 1970-talet                                                    sid. 20
Motala har varit storkommun sedan 1970                                        sid. 21
Varm göt gick på järnväg från Motala Verkstad                                sid. 22
Omtalad brännvinstransport på Göta kanal år 1925                          sid. 36
Ett populärt motalamotiv lever än i dag                                           sid. 38
Telefonen blev vår käraste ägodel                                                   sid. 39
Nårgra gruppbilder från förr                                                             sid. 55
Minnessten över Eva Isaksson-Ribers vid Motalabron                        sid. 57
Grindslanten och barnen                                                                   sid. 58
Motala Museum/Charlottenborgs slott nyinvigt                                  sid. 60
"Lövet" på samlarnålar 1958                                                            sid. 63
Konsum Ringen firade 50 år redan 1933                                           sid. 64
Hantverksmässan i Motala Verkstad slog nytt rekord                        sid. 70
Liten badstrand vid lågt vattenstånd vid Stadsparken                       sid. 71
Gamla träd skapar nytt liv                                                               sid. 72
Verksamhetsberättelse 2019                                                            sid. 73
Motalas Musei- och Hembygdsförenings framtid...                            sid. 79
Medlemsförteckning                                                                         sid. 80
Hamnens sommar är kort med intensiv                                            sid. 94
Annonser för 100 år sedan                                                                sid. 95
Vyer över Motalaviken för ca 100 år sedan                                       sid. 96