Innehållsförteckning 2018

sid. 3   Hästskjutsarnas tid                                                                    
sid. 24 Byggnader vid gamla Bussplan...                                                    
sid. 26 Välhället                                                                                 
sid. 28 Verner von Heidenstam - en av förra århundradet mesta kändisar     
sid. 29 Kulturskolan i Motala - 25 år                                                       
sid. 30 Medevi Brunn firade 300 år för 40 år sedan                                   
sid. 34 Lågt vattensstånd i Vättern gav bredare strand i Varamobaden       
sid. 38 100-åriga vykort och bilder berättar                                              
sid. 44 100 år sedan Per Brahe gick under i Vättern                                   
sid. 48 Motala Verkstad var Europas största diskbänkstillverkare                 
sid. 52 Hantverk och Industri vid inkorporeringen av Motala socken 1948      
sid. 76 Thore Pettersson, visionären                                                        
sid. 78 Verksamhetsberättelse 2017                                                        
sid. 79 Årsmöte 2017                                                                           
sid. 80 Industrihistoriska Kommitten                                                       
sid. 82 Cirkeln är sluten - kopia av Eugentavlan tillbaka på Zerslundsskolan 
sid. 83 Medlemsförteckning                                                                   

Omslaget visar en bild från hästarna tid som tranportmedel kring sekelskaftet 1800-1900-talet i Motala. 
En slädtur i vinterlandskapet nära stadsparken.