Innehållsförteckning 2017

Sid. 2. Vad händer med området Motala Verkstad? 
Sid. 3. 50 år sedan högertrafiken infördes i Sverige. 
Sid. 6-23. Så minns jåg min uppväxt i centrala Motala, 
Sid. 24-25. Försvunnen tavla av prins Eugen hittad efter 40 år!
Sid. 26. En insändare om turbåtstrafiken mellan köpingen och Motala Verkstad 
Sid. 27. Ritade Baltzar von Platen om kartan?
Sid. 28-41. Iakttagelser från ett besök i Motala 1875.
Sid. 42-45. Historien om en medarbetare på MV i slutet av 1800-talet.
Sid. 46-47. Minnet av en omdiskuterad statsman på besök för 40 år sedan. 
Sid. 48-50. Nya Folkets Hus 40 år.
Sid. 51-59. Baltzar von Platens Motala vid kommunsammanslagningen 1948. 
Sid. 60-65. Kapten Carlssons berömda döttrar.
Sid. 66-67. Radiomasterna 90 år.
Sid. 68-73 Med Dahlbergarna under 120 år i Motala. 
Sid. 74. Fartygshistoria i torrdockan.
Sid- 75. Några minnesbilder kring torget i Motala.
Sid. 76-81. Motala Väster inkorporerades för 100 år sedan och Råssnäskyrkan 40 år. 
Sid. 82-84. Ett par 110-åringar uppmärksammas
Sid. 85-89. Minns ni det här?
Sid. 90 Tina på slottet och Verksamhetsberättelse mm
Museum, tel. 0141-23 35 91.
Omslaget visar Motalas symbol radiomasterna som kan fira 90 årsjubileum i år. Uppfördes av Motala Verkstad 1927. Många minns än i dag namnanropet Stockholm-Motala.