Innehållsförteckning 2016

Sid. 2. Stor efterfrågan av Motalaboken
Sid. 3. Storgatans förvandling
Sid. 6. Så minns jag min uppväxt i centrala Motala 
Sid. 29. STRIX
Sid. 30. Museets fåglar har flyttat "hem" till skolsalen 
Sid. 33. Bildkavalkad från Motala för 40-50 år sedan 
Sid. 42. Stenåldersrummet invigt
Sid. 44. Min syn på Motala 1948 
Sid. 47. En befriad nationalskald 
Sid. 53. Astrid Lindgren och Pippi på samma sedel 
Sid. 54. Slussinspektor Christian Ulric Dahlberg d.y. 
Sid. 64 Göta kanal mår dåligt efter 200 år
Sid. 68. Motalamuseer får stipendier
Sid. 70. När "Skuggan" från Motala kom ut i ljuset 
Sid. 74. Dragfärjan vid Motala Verkstad
Sid- 72. Får vi bjuda på lite snushistoria från 1873
Sid. 74. Verksamhetsberättelse 

Omslaget visar en problemfylld Göta kanal och Motala Industrimuseum vid gamla Motala Verkstad.