Innehållsförteckning 2015

Sid. 2. Gamla Motala Verkstad för dyrt att rädda!
Sid. 3. Ur J A Anderssons dagbok åren 1925 och 1940. 
Sid. 16. Torrdockan i Motala Verkstad 200 år.
Sid. 26. Vätternrundan 50 år. 
Sid. 36. Världens längsta trädallé 
Sid. 37. Berättelse från Frazergatan 
Sid. 49. M/S Nya Skärgården 100 år 
Sid. 52. Motalas läge gjorde den till Sveriges radiostad
Sid. 63. Ny läktare för 1500 personer invigd hos Motala AIF. 
Sid. 65. Levnadsbeskrivning över flaggskeppparen Pahl. 
Sid. 71. Brunnsviks historia
Sid. 88. Verksamhetsberättelse 2014
Sid. 94. Ny Motalabok presenteras av Motala Museum

Omslagsbilden visar Vätternrundans grundare Sten-Otto Liljedahl och Evert Rydell på en av sina många träningsrundor.