Innehållsförteckning 2014

Sid. 2. Vad händer nu?
Sid. 3. Ur J A Anderssons dagbok åren 1913-1914 
Sid. 18. Historisk promenad över Motalabron
Sid. 22. Isbergsdoldisar höll sig gömda i 180 år 
Sid. 24. Östenssons 50 år
Sid. 27. Historien om Nordiska Naf i Motala
Sid. 30. Motala Verkstad stor brobyggare 
Sid. 37. S/S Motala Express har fått ett nytt liv
Sid. 41. Dahlbergarna - en välkänd Motalasläkt 
Sid. 48. Onassis, Greta Garbo m fl
Sid. 50. Fåglar så in i vassen
Sid. 52. Verkstadsaktiebolaget Lindqvist
Sid. 56. Motala tur och retur
Sid. 72. Motala på 1930-talet
Sid. 77. Verksamhetsberättelse 2013 

Omslagsbilden visar ett av få hela ljuster som hittas vid undersökningarna som under flera år pågått kring Motala Ström och Göta kanal i Motala. Här har hittats bosättningarna från äldre stenålder vid Strandvägen och Verkstadsvägen som etablerades omkring 7000 f Kr och som hade en varaktighet i 1500 år.