Innehållsförteckning 

Sid. 2 Rapport från Föreningen
Sid. 3 Örlogsfartyg från Motala Verkstad 
Sid. 10 Historien om CTV
Sid. 27 Varför heter den så?
Sid. 38 Motala får en högbro över Motalaviken 
Sid. 47 Järnvägen Hallsberg-Motala-Mjölby 140 år 
Sid. 49 Jordkulor och klappbryggor mm
Sid. 53 100-åringars möte vid Göta kanal 
Sid. 54 Kvarteret Målaren i Motala
Sid. 68 Otrohet på Charlottenborg 
Sid. 74 Verksamhetsberättelse 2012 

Omslagsbilden visar Motalas nya högbro som den såg ut i juni 2012.