Innehållsförteckning 2012

Sid.  2. 100-årsfesten som inte blev av! 
Sid.  3. Duvedal
Sid. 10. Baltzar von Platens kylapparater mm. 
Sid. 12. Tre profiler från Motala.
Sid. 18. "Käppen", den siste tungdykaren. 
Sid. 19. Det var här det började 1911. 
Sid. 23. Ringmärkningen av fåglar 100 år. 
Sid. 24. Jungfru Isberg - en riksangelägenhet. 
Sid. 27. Radiomasterna 85 år.
Sid. 28. Bilder från Motala för 100 år sedan. 
Sid. 34. Minne från läroverkstiden.
Sid. 42. Kvarteret nr. 16 Färgaren. 
Sid. 66. Pennan eller penseln. 
Sid. 70. Industrimuseets historia
Sid. 74. Hemslöjden l00 år och Svenska Spetsar 50 år. 
Sid. 78. Verksamhetsberättelse 2011.

På omslaget hyllar vi Motala Museum l00 år men även radiomasterna som fyller 85 år 2012.
Bilden är från 1960-talet med den stora antennen hängande mellan masterna. 
Bilden togs av Åke Svensson från toppen av den norra masten. I bakgrunden Idrottsparken, 
Hårstopssjön och delar av Holmområdet.