Innehållsförteckning 2011

Sid. 2. En värld i miniatyr.
Sid. 3. Kvarteret Klippan presenteras.
Sid. 24. Electrolux lägger ner i Motala efter 85 år. 
Sid. 29. Flykten från Motala
Sid. 30. Knyppling
Sid. 32. Vem var Emie Särnstedt?
Sid. 37. Några Motala-kaféer i Motala på 1940-talet. 
Sid. 41. 100-årigt lok tillbaka i Motala.
Sid. 42. Det hände i Motala för 40 år sedan.
Sid. 44. En skolklass i Skolgårda under 1920-talet. 
Sid. 47. Sigrid Nordin, skulptör och träkonstnär. 
Sid. 52. Motala Museum under 100 år.
Sid. 70. Rituella våtmarksdepositioner från äldre stenålder på Kanaljorden i Motala. 
Sid. 75. Verksamhetsberättelse 2010.

Omslaget visar en storleksanpassad Motala Express på väg från Motala 
till Stockholm och nya öden och äventyr efter 116 år i Vätterns vatten.