Innehållsförteckning 2009


Sid. 2. En värld i miniatyr.
Sid. 3. Samuelsberg presenteras.
Sid. 25. Cirkuskonster på Storgatan.
Sid. 26. En kort stunds svunnen tid på Övralid.
Sid. 26. Ordstäv om Vättern.
Sid. 28. lsdösen
Sid. 29. Profilen Ernst Henriksson.
Sid. 31. Populära Poppelparaden.
Sid. 37. Minnen om Axel Holstensson och Luxor.
Sid. 40. Loktillverkningen vid Motalå Verkstad.
Sid. 55. Svenska vykortets historia.
Omslaget visar läktaren på dåvarande
Sid. 70. Piraterna av årgång 1949-1950. Råssnäsbadet 1945. Bilden ingär i en
Sid. 71. Museet 25 år på slottet. serie vvkort som visades på slottet
Sid. 72. Verksamhetsberättelse 2008. årsloftet 2008-2009. Mer än 1000
Sid. 78. Register för tidigare utgivna Motalabygd. personer besökte utställningen.