Innehållförteckning 2008

Sid. 2. En värld i miniatyr
Sid. 3. Kvarteret Buntmakaren
Sid. 22 Ett Motalahus
Sid. 25 Vad sig i bygden tilldragit haver
Sid. 29 Nicklas i Lid
Sid. 32 Motala Verkstads minnen
Sid. 34 Fyra broar över Motala Ström
Sid. 37 Fabriker i Motala
Sid. 39 Varamobadens storhetstid
Sid. 46 Köpenskap i Motala
Sid. 54 Marknadsliv i Motala
Sid. 59 Butiker under 100 år
Sid. 66 Motala Tidning 140 år 
Sid. 68 Verksamhetsberättelse med medlemsförteckning

 

Omslaget visar butikshörnan i korsningen Bispmotalagatan-Repslagaregatan. Svensk handel fyller 100 år 2008.

1