Innehållförteckning 2007

Sid 2. En värld i miniatyr
Sid 3. Kvarteret Poppelhem
Sid 24. Industri och hantverk i Holms by
Sid 47. Bussar i Motala
Sid 56. Gamla Folkets Hus 100 år
Sid 58. Göta Kanal 175 år.
Sid 59. Tre färgstarka kvinnor i Motala
Sid 64. MAIF 100 år
Sid 67. Vad sig i bygden tilldragit haver 1967
Sid 70. Ett urval ur vårt fotoarkiv
Sid 78. Motala Radiostation 80 år
Sid 82. Verksamhetsberättelse

Omslagets första sida. Gamla Folkets Hus är 100 år. I en frimärksserie från 1996, kallad Svenska Hus ingick det här frimärket som visar gamla Folkets Hus i Motala Verkstad. Bilden graverad efter en förlaga av fotograf Åke Svensson i Motala.

Baksida. Carlsundloket är tillbaka i Motala. Byggdes vid Motala Verkstad 1862

1