Innehållsförteckning 2005
Sid. 2 En värld i miniatyr. 
Sid. 3 Rapport från Industrimuseet.
Sid. 5 Motala Museum 20 år på Charlottenborgs slott. 
Sid. 6 Nygatan
Sid. 32 Motala Simsällskap 100 år.
Sid. 35 Distriktstöverlärare Einar Sjöö
Sid. 42 Gamla Gardet 50 år.
Sid. 44 Sven Olsson - en äkta verkstadsgrabb
Sid. 46 Samfärdsel på land och vatten under 100 år.
Sid. 60 När Motala var en sjöstad av rang.
Sid. 66 Hjalmar Flodin - en mångsysslare.
Sid. 70 Vad sig i staden tilldragit 1964.
Sid. 72 1935 - året då man rev Strömbron.
Sid. 76 Verksamhetsberättelse 2004
Omslagsbilden visar Nygatan med bussen som gick mellan centrum och AB Arctic (senare Electrolux) i Holmsområdet.