Innehållsförteckning 2004
Sid. 2 En värld i miniatyr.
Sid. 4 Drömmen om ett Industrimuseum.
Sid. 6 Strandvägen
Sid. 29 Goddag! Kan jag få tala med herr Holm?
Sid. 40 Utsikt från radiomasten.
Sid. 43 Porträtt av "Prosten med gosselynnet".
Sid. 48 Några gamla musikerbilder.
Sid. 57 Verksamhetsberättelse 2003.
Sid. 61 Preliminärt Årsprogram 2004
Sid. 62 Medlemsregister
Sid. 79 Motalas äldsta fotografi?
Sid. 80 Utsikt från Sveavägen 1830.
Omslagsbilden visar Strandvägen när den var som sämst och hade en
trätrottoar för att holmsborna skulle kunna gå torrskodda till centrum.