Innehållsförteckning 2003
Sid. 2 Charles Karlssons Minnesfond och Dockskåpsinsamlingen
Sid. 3 Något om Motala Tingsrätt
Sid. 14 En gammal tidningssida
Sid. 24 Oscar Morris Molander
Sid. 31 Motala nära bli militärstad
Sid. 32 Bostadsstiftelsen Platen 50 år
Sid. 36 Gunnar Rydeback 1907-1982

Sid. 37 Brunnsvik - utvecklingen under 400 år
Sid. 41 Porträtt av doktor Gideon.Toss
Sid. 47 Väver in både ro och lyster
Sid. 48 Åke Liljesons utställning
Sid. 49 "Se Östergötland"
Sid. 50 Kommande konstutställare presenteras
Sid. 52 Bildkavalkad
Sid. 60 Verksamhetsberättelse 2002 och årsprogram 2003
Omslagsbilden: Tingshuset och dess historia.