Innehållsförteckning 2002
sid. 2 Charles Karlssons Minnesfond och Dockskåpinsamlingen
sid. 3 Gästisområdet
Sid. 23 Skatter, arbetstider och löner
Sid. 35 Industribrandkårer i Motala
Sid. 38 Motalautställningen 1937
Sid. 41 Konstnärsparet Allerts utställning
Sid. 43 Porträtt av konstnär Åke Liljesson
Sid. 48 Motala Musei- och Hembygdsförening 90 år
Sid. 51 Ur museets arkiv
Sid. 55 Godsägarn får stå på högerkanten
Sid. 56 Verksamhetsberättelse 2001
Sid. 61 Medlemsregister
Sid. 79 Årsprogram 2002