Innehållsförteckning 1999
Verksamhetsberättelse ...................................................................... 1 
Öknamn vid AB Motala Verkstad........................................................... 6
Organisten Anders Wilhelm Redin......................................................... 19
Ett femtioårsminne ..........................................................................   20
Carl Sjögren och tidningen Arbetaren......................................................22
Motala Verkstads klockringning styrde samhället......................................30
Vem var "Kalle Kul"?............................................................................ 35
AB Finspongs Hästskors historia ........................................................... 38
Som ung flicka i Björkelund..................................................................  42
Motala Pappersbruk vid Duvedal i Vinnerstads socken................................59
Industrihistoria ....................................................................................63
Tidningsnotiser från 1800-talet.............................................................. 65
Innehåll i Motalabygd 1964-1998............................................................ 70