Innehållsförteckning 1998

Årskrönika .......................................................................................................    1 Kvarnön...........................................................................................................    3 
MAIF 90 år .......................................................................................................   36 
Chokladfabriks Aktiebolaget Motala.......................................................................  37 
Vilket jubileum! 100:e torputsättningen.................................................................. 58 
Motala Verkstad som järn- och ståltillverkare .......................................................... 59 
Albertstrand ....................................................................................................... 63 
Museet 1997....................................................................................................... 74 
Medlemmar 1997..................................................................................................76