Innehållsförteckning 1996
Årskrönika .......................................................................................................................... 1 
Kvarteret Ingenjören .......................................................................................................... 3 
Gårdar och tegelbruk på Motala Väster .................................................................................24 
Motala Express ................................................................................................................... 46 
Kanalön, Södra och Östra .................................................................................................... 49 
Jubileum i cykelstaden Motala ...............................................................................................83 
Museet 1995 .......................................................................................................................84 
Medlemmar 1995 ................................................................................................................ 87