Innehållsförteckning 1995

Årskrönika .......................................................................................................................... 1
Kvarteret Akasian ................................................................................................................ 4
Sjöängen - Sjögränderna - Amerika - Västra Lund .................................................................... .27
Något om skolväsendet i Motala socken ................................................................................. .53
Från torghandel till grosshandel ............................................................................................. 61
Motala, dess framtid och förhoppningar ................................................................................... 67
Museet 1994 ........................................................................................................................72
Medlemmar 1994 ..................................................................................................................75