Innehållsförteckning 1990

Vårförening ...........................................................................................  1
Kv. Solfjädern ...'..................................................................................... 2
Några dataanteckningar och bilder från 1887 ............................................... 10
Charlottenborg ........................................................................................ 15
Motala Verkstad som redare och ägare av båtar för egna och andras transporter 24
Passagerartrafiken på Göta kanal................................................................ 29
Brandväsendets historia ........................................................................... 50
En 100-årig fabriksverksamhet vid Motala ström ........................................... 58
Några av Sophia Isbergs förebilder .............................................................. 64
Ärskrönika 1989 ........................................................................................69
Museet 1989 ............................................................................................ 71
Medlemmar 1989 ...................................................................................... 73