Innehållsförteckning 1989
 

Vår förening                                             1

Kv. Seglaren                                            2

Småbåtar — Vättersnipor i norra Vättern 14

Charlottenborg                                       21

En märklig man                                      30

Ribbingsfors' pumpstation                      37
 
Folkets Park 1903-1976                         42

Motalaorkestrar                                     66

Årskrönika 1988                                    74

Museet 1988                                          76

Medlemmar 1988                                   77