Innehållsförteckning 1986


Stora torget                                 1

Kv. Klockaren                            16

"Raderna" vid Motala Verkstad   30
 
Motala Verkstads gamla klocka  66

"Flodins hörna"                         70

Charlottenborgshistoria             73

Årskrönika 1985                        80

Museet 1985                             81

Medlemmar 1985                      82