Innehållsförteckning 1985


Vår förening                                          1

Kvarteret Prinsen                                   2

En storslagen gåva                               27

Ett industriområdes omdaning              28

Klädesfabriken 1887—1939                  41

Englandsområdet vid Motala Verkstad   60

Årskrönika 1984                                   83

Museet 1984                                        85

Medlemmar 1984                                 87