Innehållsförteckning 1983

 

Årskrönika 1982                            1

Museet 1982                                 3

Stor gåva till vår förening              5

Kvarteret Rosen                            8

Arctic                                          26

Restaureringar av Motala kyrka     48

Sjuk- och begravningshjälpkassor 51

Gamla sjukhuset                          54

Konsum Ringen                            62

Motalabussen — före sin tid          71

Medlemmar 1982                         79