Innehållsförteckning 1982
 

Årskrönika 1981                                         1

Museerna 1981                                          4

Kunskap guld värd                                     4

Varför Z i Zederslund                                 6 

Varggropar i Motala                                   9

Kvarteret Basaren                                   12

Färjan vid Motala Verkstad Dockområdet 36

Vägen till Galgbacken                              69

Askabygdens järnålderscentrum              83

Charlottenborg 85 Medlemmar 1981        87